Július 25, 2024
Átadták a város idei díjait
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2024
A település 153. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adták át a díszpolgári címeket, a Kispestért díjakat, a dicsérő okleveleket és a Kispestért oklevelet. Az elismeréseket a Kispesthez kötődő személyek és közösségek példát adó munkásságának, kiemelkedő tevékenységének megbecsülésére alapította a képviselő-testület.

 

A Himnuszt követően Gajda Péter polgármester köszöntötte azokat a tiszteletre méltó kispestieket, akik az elmúlt időszakban sokat tettek azért, hogy Kispest kiegyensúlyozottan, stabilan fejlődő városrésze lehet a fővárosnak.

„Egy erős közösséget a büszke tagjai tovább erősítenek” – ezekkel a szavakkal kezdte köszöntőjét dr. Hiller István országgyűlési képviselő. Történészként az erős közösség köszönetnyilvánításának történelmi gyökereiről beszélt a korai egyetemek tudósainak megbecsülésétől a jeles személyek, majd a városok azon polgárainak fölkéréséig, akik sokat tettek az adott közösségért. Úgy fogalmazott, „nagyszerű azon személyek névsora is, akiket ma Kispest közössége nevében a polgármester és a megválasztott tisztségviselők köszöntenek, és megköszönjük nekik, amit együtt tettek, és kérjük őket, hogy tovább gazdagítsák és erősítsék ezt a büszke közösséget. Ez a honoris causa, a tiszteletbeli cím leglényege. A tisztelet szó van benne. Az a tisztelet, amit kifejez a mi közösségünk a személy iránt, és a cím elfogadásával az adott személy kifejezi, hogy ehhez a közösséghez tartozik és a továbbiakban is azt kívánja erősíteni”.

A Kispest díszpolgára címmel járó oklevelet, emlékplakettet, ezüst kitűzőt és pénzjutalmat a polgármester, az országgyűlési képviselő, valamint Ternyák András, Varga Attila és Vinczek György alpolgármesterek adták át a négy új díszpolgárnak.

Aranyosi Péter humorista Miskolcon született, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett történelemtanári diplomát. Humorista pályafutását a Rádiókabaréban kezdte, majd az Esti Showderhez került, később a Godot Dumaszínházban kezdte meg fellépéseit. Közismerten lokálpatrióta legyen szó Miskolcról, Wekerléről vagy Délegyházáról. „Wekerle szerelem volt első látásra” – vallotta egy interjúban a 2017 óta Karinthy-gyűrűs humorista. Aranyosi Péter korábban rendszeresen fellépett az önkormányzati rendezvényeken és a wekerlei programokon. A Wekerletelepen lakó humorista legutóbb a Kiserdőt veszélyeztető Galvani körút megépítése kapcsán is hallatta a hangját.

Dr. Halász Géza egyetemi oktató, vállalkozó a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán diplomázott, majd műszaki doktori címet szerzett. Két évtizeden keresztül volt egyetemi oktató. 1988-tól él családjával Kispest Kertvárosában. A környezet szépítésében végzett tevékenységéért Zöld Kispestért polgármesteri díjban részesült. Sokadmagával megalakította a Kispest Kertvárosi Közösségi Egyesületet 2011-ben. 2012-től minden évben 25 felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló kispesti diákot támogat 50 ezer forintos ösztöndíjjal, amely kiegészíti a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázati támogatást. Hisz a személyes példamutatásban, a képzett, fiatal nemzedékben és társadalmi szolidaritásban.

Hegyi Ibolya kárpitművész tősgyökeres kispesti, azon belül wekerlei művész volt. Az Iparművészeti Egyetem (MOME) kárpitszakán tanult. Tehetséges művész volt, széles körű műveltséggel bírt, mind a képzőművészet, mind a zeneművészet, mind pedig a történelem területén. Wekerletelep természetközeli, mégis városias jellege meghatározta életfilozófiáját, művészi hitvallását. Az itthoni folyamatos korszakos megjelenések mellett rendszeresen állított ki csoportos kiállításokon Amerikában, Japánban és sok európai országban. Kispesten önálló kiállítása volt 2006-ban a Wekerlei Társaskörben és 2010-ben a Városházán. 2016-ban, 62 éves korában hunyt el. A díjat Hegyi Ibolya özvegye, dr. Vály László vette át.

Juhász Magda író, költő Wekerlén született, és a 2. világháború miatti kényszerű gyermekkori költözést követően itt él, alkot. Tanárai irodalomi vagy színészi pályát javasoltak neki, ám ő a zsámbéki Mezőgazdasági Technikumot választotta. Később a Magyar Postánál helyezkedett el és felsőfokú végzettséget szerezzen. A 70-es évek végénkezdett el komolyan verseket írni. Többnyire fájdalmas lírában írta meg keserű tapasztalatait és csalódásait. Az emberekről szerzett rossz tapasztalatin azonban felülkerekedett igazságérzete, humánus hozzáállása, segítő szándéka és hite. Igy a fájdalmas költészetet felváltotta a gyerekeknek írt versek sokasága, és ebben a műfajban találta meg önmagát.

Az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján idén tízen kaptak Kispestért díjat:

- Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményvezetője;

- Getto Márton fotógráfus, operatőr;
- Handbauer Péter tűzoltó ezredes, tűzoltósági felügyelő;
- Janurik Erzsébet, a Kispesti Egészségügyi Intézet vezető védőnője;
- Kádár Imre, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum terápiás munkatársa;
- Lajkó István zongoraművész, a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem adjunktusa;
- Prof. Emer. Dr. Rosiwall László, a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Nephrologiai Kutató és Képző Központ vezetője;
- Dr. Szabó István Imre kardiológus-angiológus, a Kispesti Egészségügyi Intézet rendelésvezető főorvosa;
- Veresné Mohos Angéla, a Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesületének elnöke;
- Vilonya Ágnes Júlia, a Kispesti Egyesített Óvodák igazgatóhelyettese.

 

Dicsérő oklevelet tizenöten vehettek át a polgármestertől, dr. Béja Julianna jegyzőtől és a három alpolgármestertől:
- Bognár Tamásné, a Vagyongazdálkodási Iroda vagyongazdálkodási ügyintézője;
- Czinder-Gali Zsuzsanna, a Humánszolgáltatási Iroda és Szociális Iroda csoportvezetője;

- Gyalog Csaba, a Kispesti Rendészeti Központ közterület-felügyelője;
- Gyurán János, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat gondozója (betegsége miatt Balázs Piroska igazgató vette át az elismerést);
- Kanizsainé Kohári Krisztina, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda csoportvezetője;
- Ligeti Hajnalka, a Polgármesteri Kabinet Iroda alpolgármesteri referense;
- Reizingerné Fejes Tünde, a Gazdasági Ellátó Szervezet munkaügyi és bérügyintézési csoportvezetője;
- Rutz Brigitta, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda humánszolgáltatási ügyintézője;
- Tháler Zoltán, a Pénzügyi és Gazdasági Iroda karbantartója;
- Tóthné Varga Melinda Emese, a Kispesti Pannónia Általános Iskola tanára;
- Dr. Simon Lajos, a Kispesti Egészségügyi Intézet pszichiátere, rendelésvezető főorvosa;
- Suhajda Józsefné, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Wekerle Szakmai egység házi szociális gondozója;
- Svanyova Zsuzsa, a KMO Művelődési Központ és Könyvtár információs munkatársa;
- Szretykó Zorán, a Hatósági Iroda hatósági ellenőre;
- Vereczkei Csaba Imréné, a Pénzügyi és Gazdasági Iroda pénzügyi és számviteli ügyintézője.

Kispestért oklevelet kapott a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete nyugdíjas tagcsoportjának kispesti szervezete.

Az ünnepi testületi ülésen közreműködött Sövegjártó Áron színművész, valamint a Kispesti Obsitos Fúvószenekar.


Bejegyzés: - Gajda - Június 19, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 15, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva