Július 25, 2024
Polgármesteri program
Tapasztalt csapat, megújulásra kész együttműködés Az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy Kispest egy szerethető, rendezett, kiegyensúlyozott költségvetéssel működő, fejlődő városrész lehessen. Bár Kispest objektív adottságainak következtében nem rendelkezik olyan jelentős adóbevételekkel, mint szomszédai, mégis mindent megtettünk azért, hogy Kispest az elmúlt években is stabilan fejlődjön, az itt élők megkaphassák az önkormányzattól az elvárható szolgáltatásokat. Sok milliárd forintot fordítottunk saját erőből és az elérhető támogatásokból a közbiztonságra, az egészségügy fejlesztésére, a szociális szolgáltatásokra, közterületeinkre és intézményeinkre. Az elmúlt öt év sok munkával telt. Megpróbáltunk mindent megvalósítani, amit az előző polgármesteri programunkban ígértünk. Felújítottuk óvodáinkat, bölcsődéinket, iskoláinkat, átépítettük és teljesen megújítottuk az ingyenesen használható önkormányzati sporttelepet, a Tichy Lajos Sportcentrumot, valamint a káptalanfüredi önkormányzati tábort. Elkészült a Budapesten egyedülálló kispesti vizes játszótér, átfogó felújítással korszerűsítettük a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelőt, számtalan gép, műszer beszerzésével javítottunk a kispestiek egészségügyi ellátásán, és hamarosan elkészül a Kispesti Egészségügyi Intézet korszerűsítése is. Átfogó tervet készítettünk a Vak Bottyán utca – Lehel utca – Üllői út által határolt terület rehabilitációjára és fejlesztésére, melynek megvalósítására pályázati és egyéb külső forrásokat kívánunk bevonni. Saját erőből folytattuk a térfigyelő rendszer bővítését, ősztől immár több mint 85 kamera vigyázza Kispest közterületeit, és fontos volt számunkra az is, hogy ingyenes parkolási lehetőséget biztosítsunk az itt élőknek, ezért építettünk 600 új közterületi parkolót kerületszerte. Folytattuk a kisebb és nagyobb kerületi parkok megújítását, több mint 10 ezer négyzetméterrel növeltük a kerület zöldfelületeit, többségében közösségi tervezéssel, elkészült a Vásár tér, a Székelyország Tündérkertje és több kisebb park is. Új közösségi kertekkel gazdagodott Kispest, átadtuk a kerület legnagyobb közparkját, a pihenőparkká alakított kiserdőt. A KÖKI mellett található egykori KRESZ-park is hamarosan elkészül, és Kispest legújabb zöld színfoltja lesz. A fejlesztéseken túl az is fontos volt, hogy kiemelten figyeljünk az elesettekre és a nehéz helyzetben lévőkre. Lakhatás biztosításával és a több milliárdos szociális keret felhasználásával, jól kiépített intézményhálózatunkkal segítettük mindazokat, akik támogatásra szorulnak. Korszerűsítettük az idősellátó rendszerünket, fejlesztettük és bővítettük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó hálózatunkat. Igyekeztünk mindazt megvalósítani, amit elvártak tőlünk a kispestiek. Most arra készülünk, hogy az itt élők visszajelzései alapján tovább folytassuk a kerület fejlesztését és gondos működtetését. Erről szól a következő öt évre vonatkozó programunk.

Egészségügy – enyhíteni az orvoshiányt, korszerűsíteni

az alapellátás hálózatán


Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy javítsunk a kispesti önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő, járóbeteg-szakellátásban és alapellátásban működő intézmények technikai, műszaki fejlesztésén. Új eszközöket, röntgengépet, fogászati röntgent, csontsűrűségmérőt és több más, a gyógyításban fontos szerepet betöltő orvostechnikai berendezést, műszert vásároltunk a Kispesti Egészségügyi Intézet számára. Jelenleg is jelentős felújítást végzünk az intézet épületének otthont adó ingatlanon. Az elmúlt években a gyermekellátás területén is fontosnak tartottuk azokat a fejlesztéseket, melyek megvalósítását 2014-ben ígértük. Ezért újult meg átfogó módon a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete több mint százmillió forintból. Az épülethez tartozó felnőtt háziorvosi rendelő pedig szintén jelentős felújításon esik át.

A következő években azt tervezzük, hogy – az elmúlt időszak jelentős intézményfelújítási programjához hasonlóan – egy átfogó, a kispesti egészségügyi intézményeket, felnőtt és gyermek háziorvosi és szakrendelők rekonstrukcióját célzó programot indítunk el, valamint tovább fejlesztjük a járóbeteg-ellátást.

Az elmúlt időszakban sajnos az az országos tendencia, ami a szakemberhiányból adódó problémákat okozta, Kispestet sem kerülte el. Mind a szakellátás, mind az alapellátás területén egyre nagyobb gondot okoz a megfelelő orvosok, szakemberek felkutatása.

Különösen jelentős ez a probléma a háziorvosok és a házi gyermekorvosok esetében. Fontosnak tartjuk, hogy folytassuk azt a munkát, melyet az elmúlt évben indítottunk el a kerületben dolgozó háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal annak érdekében, hogy a szakemberhiány a jövőben ne okozzon ellátási kockázatot.

Ennek érdekében az érintettekkel közösen kell kidolgoznunk egy kispesti praxisüzemeltetési támogatási rendszert, valamint egy új eszközvásárlási támogatás lehetőségének bevezetését. A következő években tovább kívánjuk erősíteni a kispesti praxisok informatikai, műszaki támogatását.

A hatékonyabb és közvetlen orvos–beteg–fenntartó kapcsolat érdekében tovább fejlesztjük a komplex egészségügyi szakportált, az egeszsegugy.kispest.hu-t.

A kispesti Kossuth téri piac teljes átépítése – épüljön vadonatúj piac!

 

Az elmúlt harminc évben nem sikerült végleges és minden kerületben élő számára elfogadható megoldást találni a Kossuth téri piac megújítására. A 90-es évek elején kudarcba fulladtak a csarnoképítés tervei, később szintén nem volt összhang a partnerek között, így nem jöhetett létre korszerű piac Kispesten. 

Nem segítették a helyzetet a piac örökölt kusza tulajdoni és bérlői viszonyai sem. A piac teljes földterületének ugyan az önkormányzat a tulajdonosa, de a kerület telkein hosszú-hosszú évtizedek óta állnak magántulajdonban lévő felépítmények, bérlemények földterület-használati engedélyek és társasházak formájában. Ezt a helyzetet örökölte 2002-ben a baloldali városvezetés.

Bár az elmúlt években a polgármesteri hivatal hosszas tárgyalásokkal és egyeztetésekkel próbálta elérni a pozitív változást, sajnos nem talált partnerre az önkormányzat a kereskedőket képviselő csoportok között.

 

Most új alapokra szeretnénk helyezni a munka előkészítését. Már nem csak kizárólag a kereskedőkkel szeretnénk folytatni a párbeszédet a piac jövőjéről, hanem a kispestiekkel, az itt élőkkel, a piacot használó kerületi vásárlókkal is.

Azt tervezzük, hogy külső befektető bevonásával, közösen építünk egy vadonatúj, többfunkciós, fenntartható és esztétikus, a 21. század követelményeinek megfelelő Kossuth téri piacot.

 

A városháza vezetése hónapok óta szakértők bevonásával dolgozik a terveken, amelyekről széles társadalmi párbeszéd keretében fogjuk az itt élők és itt dolgozók véleményét kérni. A piac megújulása a Kossuth tér egészére átfogó megoldást jelent, nemcsak a vásárlást teszi kulturáltabbá, hanem enyhítheti a lakhatási válságot is, úgy, hogy közben növeli a piacon dolgozó kereskedők vásárlói körét is.

 

Elképzeléseink szerint a többmilliárdos beruházás nem terhelné a kerület költségvetését, hiszen jelentős külső forrás bevonásával tervezzük megvalósítani a piac fejlesztését, széles körű konzultációt követően.


http://ujkispestipiac.hu/


Intézményhálózat, óvodák, bölcsődék, iskolák támogatása, fejlesztése

 

Az elmúlt öt évben több mint kétmilliárd forintot fordítottunk jelentős részben saját forrásból a kispesti óvodák, bölcsődék és – bár ez már állami feladat lett volna – iskoláink megújítására. A Csillagfény bölcsőde és az Arany Óvoda esetében a sikeres európai uniós pályázatoknak köszönhetően külső forrásból tudtunk új intézményeket építeni, a Szivárvány és a Gyöngykagyló óvodákban pedig központi állami forrás egészítette ki az önkormányzat költségvetési eszközeit a felújítás alkalmával. Bár az állam elvette a helyi közösségektől az általános és középiskolákat, ennek ellenére több új tantermet építettünk a Pannónia iskolában, korszerűsítettük a Gábor iskolát, és a Puskás iskolában is befejeztük az udvar rekonstrukcióját annak ellenére, hogy ezek a feladatok már a központi kormányzatot terhelték volna.

2016-ban bevezettük a Kispesti Iskolatámogatási Alapot, amely minden kerületi általános iskolának milliós, szabadon felhasználható pénzügyi keretet biztosít a kispesti gyermekek színvonalasabb ellátásához. Továbbra is ingyenes füzetcsomaggal és nyári táborral szolgáljuk a kerületben tanuló diákokat.

A következő években – a már öt éve jól működő ingyenes füzetcsomag biztosítása mellett – jelentős kedvezményt nyújtó kispesti tanszervásárral is támogatjuk a kerületi családokat az iskolakezdés terheinek enyhítésére.

Az a tervünk, hogy a jövőben is biztosítjuk ezeket a szolgáltatásokat, és emeljük a Kispesti Iskolatámogatási Alapban rendelkezésre álló összeget, így több forrást, lehetőséget adunk a kispesti iskolásoknak.

Megvizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy az eddig már meglévő kispesti béren kívüli juttatásokon túl miként tudjuk a kerületben dolgozó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők bérét helyi szinten, saját erőből, speciális kerületi pótlékkal növelni.


Közbiztonság

Bár a közbiztonság megteremtése nem kifejezetten önkormányzati feladat, az elmúlt években kiemelten törekedtünk arra, hogy a kispestiek biztonságban érezhessék magukat. A közös munkának köszönhetően a rendőrségi statisztikákból kiderül, hogy az elmúlt öt évben Kispest a főváros egyik legbiztonságosabb kerületévé vált.

Kispest Önkormányzata átfogó, kiegyensúlyozott és intenzív kapcsolatot tart a kerületben működő rendvédelmi szervekkel, elsősorban természetesen a Kispesti Rendőrkapitánysággal. Közös célunk, hogy Kispest biztonságos városrésze maradhasson a fővárosnak. Ennek érdekében az elmúlt években eszközvásárlással, rendőrautók beszerzésével, elismerési rendszerrel, anyagi juttatással járultunk hozzá a kerület rendőreinek munkájához. A rendészek közösen hajtanak végre járőrszolgálatot a XIX. kerületi Rendőrkapitányság munkatársaival, valamint a KÖKI bevásárlóközpont területén 12 órás szolgálatot látnak el minden hétköznap. Az együttműködés eredményeként már számos esetben történt közös elfogás, illetve tettenérés. A 2018. október 15-étől életbe lépett kormányrendelet miatt pedig még szorosabb lett az együttműködés, ugyanis a hajléktalanok közterületekről való eltávolításában már csak a rendőröknek van intézkedési jogköre. Természetesen a kispesti polgárőrségekkel való kooperáció is fontos számunkra. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával való együttműködés pedig mindennapos és folyamatos.

Az önkormányzat 2006 óta működteti a Kispesti Térfigyelő Programot. Azóta folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük a rendszert. Idén ősztől már 85, az önkormányzat által beszerzett, felszerelt és üzemeltetett kamera vigyázza a kerületiek biztonságát. Csak 2019 első hat hónapjában 135 bűncselekményt vagy szabálysértést rögzítettek a kamerák. A következő években a kispestiek véleményére figyelve és a rendőrséggel együttműködve folytatjuk a kamerahálózat bővítését és korszerűsítését.

Varsói mintára életre hívtuk a „Fogadj örökbe egy térfigyelő kamerát” programot, mely lehetőséget ad magánszemélyeknek vagy cégeknek, hogy saját költségükön, egy nekik fontos kispesti helyszínen térfigyelőkamera-pontot létesítsenek, amely azután a Kispesti Térfigyelő Program részévé válik.

A Kispesti Rendészeti Központot 2014-ben hívtuk életre, főleg azért, hogy a rendőrség munkáját kiegészítve, a kisebb súlyú közterületi bűncselekmények, szabálysértések felderítésében, megelőzésében és megakadályozásában működjön közre. A rendészeti központ öt éve sikerrel működik, közterület-felügyelőink komoly erőfeszítéseket tesznek az illegális hulladékelhelyezés, a közterületi alkoholfogyasztás, a kisebb lopások és más bűncselekmények, szabálysértések megakadályozásáért. A Kispesti Rendészeti Központ alapítása óta a felügyelők több mint 9000 szabálysértési ügyben intézkedtek, és majdnem ezer roncsautót regisztráltak a rendszerbe, 150 esetben elszállításra is sor került. A korlátozott behajtási övezet kialakítása óta pedig megközelítőleg 2200 általános, 430 vendég és 360 eseti behajtási engedélyt igényeltek a helyiek.

Folytatjuk a sikeres lakossági riasztórendszer-pályázatot, melynek keretében az elmúlt években 443 kispesti otthon biztonságosabbá tételéhez járult hozzá az önkormányzat.

Tovább szeretnénk erősíteni az együttműködést a jövőben a rendőrség és a polgárőrszervezetek mellett a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, elsősorban a KÖKI közbiztonságának javítása érdekében.


A parkolási gondok kezelése – átlátható, kispestieknek ingyenes


Mindent megtettünk az elmúlt önkormányzati ciklusokban annak érdekében, hogy enyhíteni tudjunk az egyre nagyobb mértékben jelentkező parkolási gondokon. Védett övezetet hoztunk létre a kőbánya-kispesti metróvégállomás mellett, azért, hogy csak az itt élők használhassák a számukra épített parkolókat. A kerület más pontjain pedig több mint 600 ingyenesen használható új parkolót építettünk.

A környező kerületekben, a fővárosi önkormányzattal karöltve, szinte mindenhol bevezették a fizetős parkolási zónákat. Mivel Kispest továbbra is ingyenesen biztosítja közterületein a gépkocsitulajdonosok számára a parkolókat, ezért sok budapesti, kerületen kívüli és az agglomerációból érkező, a fővárosban dolgozó vidéki autós is Kispest ingyenes lehetőségeit használja, gyakran gondot okozva, főleg Wekerlén és egyes lakótelepi, kertvárosi részeken.

Az elmúlt években hatástanulmányt készítettünk a helyzet orvoslására, s a szakértői javaslatok azt a megállapítást tették, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a fizetős kispesti parkolási rendszer bevezetése.

Azt fogjuk javasolni a kerületben élőknek, hogy ezt az elképzelést csak úgy támogassák, hogy az önkormányzat valamennyi itt élő számára kerületszerte egységesen, egy zónában kialakítva, továbbra is ingyenesen biztosítsa a parkolást, ezért csak a nem kerületben élőknek kelljen fizetniük. Ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy más kerületekben élők, vidéki autósok ingyenes P+R parkolóként használják a kerület közterületeit.

 

Azt javasoljuk a kispestieknek, hogy egy átfogó konzultáció után egy olyan szervezet felügyelje a parkolási rendszert, melynek felügyelőbizottságában bármely kispesti, aki jelentkezik erre a munkára, sorsolás útján, éves rotációs rendszerben részt vehessen. Ezzel szeretnénk megoldani a rendszer átláthatóságát, mindenki számára nyitott ellenőrizhetőségét. Így, ezzel az egyedi megoldással kívánunk más önkormányzatok számára is példát mutatni, hogy lehet hatékonyan, a kerületiek számára továbbra is ingyenesen, átlátható módon működtetni egy parkolási rendszert.


Otthonteremtés – válasz a lakhatási válságra

 

Kispesten a rendszerváltás után több mint 12 ezer önkormányzati bérlakás állt rendelkezésre. A jogszabályi háttér következtében ezek jó részét a tulajdonosok megvásárolhatták, így 2006-ra a kerületi bérlakásállomány ezer alá csökkent, jelenleg 700 lakással gazdálkodik Kispest Önkormányzata. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy bár hiába próbál a meglévő állománnyal a leghatékonyabb módon gazdálkodni a város, ez mégsem elegendő.

Jellemzően főleg az utóbbi három évben emelkedtek a piaci lakásárak és bérleti díjak, ami a kerületben élők többségének lehetetlenné teszi a lakásvásárlást, illetve a lakásbérlést. Ez főleg a jelentős anyagi háttérrel nem rendelkező fiatalokat, a kisebb lakásukat „kinövő” családosokat és a valamilyen szociális krízisben lévőket – devizahiteleseket, betegséggel, válással küzdőket – sújtja.

Bár az elmúlt években is több lakáspályázattal, rendkívüli bérbeadással segítettünk a legnehezebb helyzetben lévőkön, az utóbbi évben érezhetően megugrott a segítségre szorulók száma.

Ma már elkerülhetetlennek látszik, hogy az önkormányzat növelni tudja bérlakásállományát, így segítve azokat, akiknek a piaci alapú vásárlás és lakásbérlés elérhetetlen.

A következő években ezért elindítjuk a Kispesti Lakásügynökséget, amely felkutatja a kerületben magántulajdonban lévő üres lakásokat, s a tulajdonosokkal megegyezve hasznosítja azokat oly módon, hogy a nehezebb helyzetben lévő kispestieknek ne a piaci bérleti díjat kelljen fizetniük.

 

Azt is tervezzük, hogy Kispesten lakásberuházásban részt vevő partnerekkel elindítunk egy olyan bérlakásépítési mintaprogramot, mely segíthet a lakhatási válság kezelésében, és végső soron évről évre növelheti a kerületi önkormányzati bérlakások számát. Ehhez az önkormányzat egyrészt saját pénzügyi forrást, az Európai Unió pályázati lehetőségeit, másrészt a birtokában lévő üres telkek közös hasznosítását biztosítja a mintaprojekthez, majd az elkészült lakásokat az önkormányzati szociális bérlakásprogramba bevonva hasznosítja.


Szociális gondoskodás – az elesettek támogatása

 

Kispest költségvetésének jelentős részét, évi több mint 1,5 milliárd forintot fordít szociális gondoskodásra. Települési támogatásokkal, az idősgondozó hálózat fenntartásával, a gyermekjóléti intézmények működtetésével, a területen dolgozó szakemberek segítségével próbálunk kimagasló szolgáltatásokat nyújtani a nehéz helyzetben lévőknek, azoknak, akik támogatásra szorulnak.

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumon, az idősgondozásban támogatást adó és öt nyugdíjasklubbal is dolgozó Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálaton túl a kerületben kimagasló színvonalon, a fővárosban is egyedi intézményként működik a Kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családok Átmeneti Otthona és a Forrásház Gondozási Központ.

Az elmúlt években felállított és működtetett intézményeink munkáját a jövőben is meg kívánjuk őrizni, és a szolgáltatások fejlesztésével a következő években is támogatjuk a nehéz helyzetben lévő kispestieket.

Tovább bővítjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban működő eszközök számát. A jelenlegi 200-ról 300-ra emeljük a támogatott szerződések számát, úgy, hogy közben folyamatosan megújítjuk a rendszer eszközparkját GPS-alapú helymeghatározóval üzemelő SIM-kártyás csomaggal, amely még biztonságosabbá teszi a támogatásra szoruló idős gondozottak életét.

Vállaljuk azt is, hogy a következő évben növeljük a települési támogatásra fordított összegek arányát, évről évre felülvizsgálva, szükség van-e új, innovatív támogatási formák bevezetésére.

Tovább bővítjük az idősek számára nyújtott rekreációs és egészségmegőrző programjainkat.

Megújítjuk a Kertvárosi Idősek Klubját, több zöldfelületet alakítunk ki az ingatlanon belül. A korábban már megújított Lila Akác Idősek Klubjában demens betegek részére alakítunk ki olyan részleget, ahol szakszerű ellátásukat biztonságos környezetben oldhatjuk meg.

Az idősgondozáson túl persze az is fontos számunkra, hogy továbbra is támogatni tudjuk azokat a családokat, illetve kispesti gyermekeket, akik nehéz helyzetben vannak.

Vállaljuk, hogy a gyermekjóléti támogatásokon és intézményeink magas színvonalú működtetésén túl biztosítjuk a kispesti fiatalok felsőfokú továbbtanulási ösztöndíjpályázatát, az ingyenes nyári táborokat és a testvérvárosi kapcsolatokon belül működő cserediákrendszert is, melynek keretében már eddig is több mint 1200 kispesti gyermek utazhatott ingyen külföldre.

 

A jövőben is biztosítjuk a kispestieknek szóló ingyenes védőoltásprogramunkat, és a szakemberek javaslatai alapján megvizsgáljuk annak bővítési lehetőségét is.


Kulturális élet – színes kispesti programok

 

Az elmúlt években Kispestre a pezsgő kulturális élet volt jellemző. Nem csak a nagyobb, évről évre megújuló rendezvényeken – mint a Városünnep, a Mihály-napi búcsú, a Wekerlei Napok – kapcsolódnak ki egyre többen az itt élők közül, de a megújult intézményeink, a KMO Művelődési Központ és a Wekerlei Kultúrház szolgáltatásait is egyre többen veszik igénybe.

Az elmúlt öt évben bővítettük a kerület rendezvénypalettáját, a Street Food Show-val, a gyermeknapi rendezvényekkel, a Kincses Szigettel, és még számos kisebb-nagyobb akcióval, ahol hol szervezőként, hol főtámogatóként jelent meg Kispest Önkormányzata.

Továbbra is szeretnénk kulturális teret nyújtani a méltán népszerű helyi művészeknek a már megszokott és népszerű helyszíneken, mint a KMO Előtér Galériája, a Városház Galéria, a Nagy Balogh János Kiállítóterem. Idén azt tervezzük, hogy előbb 2019-ben, majd a következő években új kulturális terekkel bővítjük a kerületi lehetőségeket.

Hamarosan megnyitjuk és ezáltal közösségi használatba adjuk Wekerlén a volt posta épületét, ahol Katona Áron Sándor, a méltán ismert és népszerű helyi tűzzománcművész életpályájának állítunk emléket, egy nyitott, nem csak a művész munkáit rendszeresen bemutató galéria formájában.

Már elindítottuk a Kossuth Lajos utcában található egykori fővárosi könyvtár kerületi tulajdonba adását, itt szintén a helyben élők számára kívánunk új közösségi teret nyitni.

 

Azt tervezzük, hogy az Ady Endre út 57. szám alatt található, jelenleg raktárként működő, több száz négyzetméteres egykori református színteret is átépítjük, felújítjuk úgy, hogy az átalakulás után, Kispest új színfoltjaként, egy közösségi összejövetelekre, konferenciákra, kulturális rendezvényekre alkalmas hellyé válhasson, ezzel is szolgálva a kerület fejlődő közösségi életét.


Fenntartható fejlődés, helyi válaszok a klímavészhelyzetre

– gyermekeink, unokáink jövője

 

Az elmúlt években nemcsak arra figyeltünk kiemelten a Kispesti Zöldprogram keretében, hogy szebbé, virágosabbá, tisztábbá és zöldebbé tegyük a kerületet, hanem fontos volt számunkra a fenntartható fejlődés gondolata, és az is, hogy a lehető legtöbbet tegyünk helyi szinten is a környezet védelméért, a klímakatasztrófa megelőzése érdekében.

Azon túl, hogy az elmúlt pár évben – például építési telkek parkosításával (Atatürk park, Rusz-Bazsant park) – jelentősen, több mint 10 ezer négyzetméterrel növeltük a kerületi zöldfelületeket, és több mint 500 fát is elültettünk Kispest-szerte, kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy intézményeinket is energiahatékony módon újítsuk meg, s ehhez külső forrásokat is nyerjünk. Így újult meg a Kispesti Uszoda, a Puskás Ferenc Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, a Forrásház és a Gyöngykagyló óvoda. Valamennyi nagy intézményfelújítási programunknál figyelembe vettük az energiahatékonyságot, a világításkorszerűsítés fontosságát.

 

Néhány kisebb, de lényeges programmal is igyekeztünk a környezetvédelem fontosságát erősíteni. Elindítottuk a komposztálóprogramot, támogattuk iskoláinkat, óvodáinkat, és bölcsődéinket annak érdekében, hogy minél hamarabb fel tudjuk hívni a felnövekvő generációk figyelmét is a klímaváltozás veszélyeire, a környezetvédelem fontosságára.

Minden évben csatlakozunk a TeSzedd! akcióhoz, és – a környezetvédelem jegyében is – jelentős mértékben növeltük a kispesti kerékpárút-hálózat hosszát, amit a fővárosi önkormányzattal együttműködve, pályázati forrásból hamarosan folytatunk, talán ezért is kapott Kispest szinte minden évben „Kerékpárosbarát kerület” elismerést a szakemberektől.

Azt tervezzük, hogy Kispest kertvárosi és wekerlei városrészein, a komposztálóprogramunkhoz hasonlóan, elindítjuk a csapadékvízgyűjtő programunkat is, melynek keretében ingyenes eszközöket biztosítunk a kerületi jelentkezőknek, felvilágosító és oktató programmal egybekötve.

Az egyre gyakrabban, egyre nagyobb problémát okozó, rövid idő alatt egyszerre nagy mennyiségben lehulló csapadékmennyiség hatékonyabb kezelése miatt tárgyalásokat kezdtünk a Fővárosi Csatornázási Művekkel a csatornahálózat esővíz-elvezetési kapacitásának növeléséről.

A következő években szeretnénk bevezetni a Kispesti Műanyagmentes Hónapot, melynek keretében a kisebb kereskedelmi egységeket és ezáltal a helyi fogyasztókat is szeretnénk arra ösztökélni, hogy minél kevesebb főleg egyszer használatos műanyagot használjanak az adott időszakban. A program keretében akár anyagi ösztönzéssel is támogatnánk azokat a kiskereskedőket, civilszervezeteket, kerületben élőket, amelyek/akik csatlakoznak a műanyagmentes hónaphoz.

Csatlakoztunk az európai uniós Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors), valamint a Polgármesterek Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez annak érdekében, hogy a széndioxid (és lehetőség szerint más üvegházhatású gázok) kibocsátását Kispesten 2030-ig legalább 40 százalékkal csökkentsük, és az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások használatának fokozása révén növelni tudjuk az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodóképességet.

Vállaltuk, hogy követjük az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék készítését, és az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzés elvégzését; fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv benyújtását az önkormányzati képviselő-testület elé két éven belül; és átfogó jelentést készítünk az eredményekről a fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv benyújtását követően legalább kétévente, értékelés, nyomon követés és ellenőrzés végzése céljából.

Kispest úgy kívánja megőrizni és fejleszteni épített és természeti környezetét, hogy a kerület működése minél kisebb környezetterheléssel járjon, illetve képes legyen rugalmasan reagálni az éghajlatváltozás kihívásaira. Ennek érdekében felméri energiafogyasztását, üvegházhatású gázkibocsátásait, potenciális helyi megújuló energiaforrásait és a klímaváltozás várható legfontosabb helyi hatásait és kockázatait, majd ezeket figyelembe veszi a tervezési folyamatoknál, illetve így hozza meg a jövőt befolyásoló döntéseit.

 

A fent meghatározott célok érdekében a következő években létrehozunk egy szakértőkből álló „Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv SECAP Munkacsoportot”, melynek kiemelt feladata lesz a vállalások követése.


Közösségi költségvetés – a kis közösségek szava

 

2014-ben elfogadott programunk egyik fontos eleme volt a közösségi költségvetés elindítása. Azon felül, hogy meghatároztuk, folytatni fogjuk a 2006-ban elindított szigorú, takarékos és fenntartható önkormányzati költségvetési politikát, kiemeltük azt is, hogy nagyobb és közvetlen beleszólást engedünk az itt élőknek abba, miként használjuk fel a kerület adóforintjait. Nemcsak átláthatóvá tettük Kispest minden évben elfogadott legfőbb pénzügyi adatait, de 2016-tól a kerületben élők külön szavazhatnak arról is, hogy a büdzsé bizonyos összegeit miként és mire használja a városrész.

Több egységre bontva, minden évben növelve a felhasználható összegeket, dönthettek az itt élők a közvetlen környezetükben végrehajtandó kisebb-nagyobb beruházásokról. Célunk az, hogy a döntések nyitottságával minden egyes városrészben – a lakótelepi részeken, Hagyományos Kispesten, Wekerlén, Felső-Kispesten és a Kertvárosban – újra, minden költségvetési évben közvetlen beleszólást engedjünk az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjébe, és azokhoz a helyben élők szavazatai alapján rendelhessük hozzá a kerület költségvetési forrásait.

Ezeket a lehetőségeket szeretnénk 2020-tól is biztosítani az itt élőknek, és növelni a közösségi költségvetésben felhasználható pénzügyi keretet.

A továbbiakban is folytatni szeretnénk a kerületi civilszervezetekkel megkezdett rendszeres párbeszédet, és a már eddig is közösen megvalósított programjainkat.

Törekszünk továbbá a jövőbeli újabb civil kezdeményezések támogatására, valamint szoros együttműködés kialakítására a Kispesti Ifjúsági Önkormányzattal.

A következő öt évre szóló Polgármesteri Programmal az a közös célunk, hogy Kispest továbbra is szerethető, fejlődő, a lehetőségeihez képest kiegyensúlyozottan, stabilan működő kerülete lehessen a fővárosnak. Ehhez a közös munkához várjuk valamennyi kerületben élő támogatását, további javaslatait, ötleteit.

 

Kispest, 2019. augusztus

 

Gajda Péter

 

Kispest polgármestere

A polgármesteri program innen letölthető:


Polgármesteri program 2019 letölthető PDF


Polgármesteri program 2014-2019 letölthető PDF


Polgármesteri program 2010 letölthető PDF


Gajda Péter 2006-os polgármesteri programja

Bejegyzés: - Gajda - Június 19, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 15, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva