Augusztus 23, 2019
Polgármesteri program
Kitűzött céljainkat csak közösen érhetjük el. A kerület több pártja és civil szervezete az október 12-i önkormányzati választásra azért fogott össze, hogy folytathassuk a 2006-ban megkezdett munkát. Megtisztelő számomra, hogy ezek a szervezetek egybehangzóan újra polgármesternek jelölnek. Az elmúlt években az itt élők támogatásával sikerült megvalósítunk azokat az ígéreteket, amelyeket korábban közösen tettünk. Most ahhoz kérem valamennyiük támogatását, hogy továbbra is stabilan működtethessük és fejleszthessük szeretett kerületünket, Kispestet. Ha rám és csapatomra szavaznak, folytatjuk: • a kerület biztonságát javító térfigyelő programot, • a Kispesti Zöldprogram keretében közterületeink további rendezését és megújítását, • a kispesti iskolák és óvodák korszerűsítését, felújítását, bővítését, • azoknak a nehéz sorsú kispestieknek a támogatását, akik szociális, egészségügyi gondokkal küszködnek, • az egészségügyi intézet fejlesztését, műszerparkjának korszerűsítését, • ingyenes képzési programjainkat. Tudom, hogy még sok feladat vár ránk: Idén ősszel megkezdte munkáját a Kispesti Rendészeti Központ, amely nem csak a közbiztonság területén jelenthet komoly segítséget az itt élőknek, de a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzésében is további előrelépést hozhat. Fontos a Kossuth téri piac mögötti terület teljes rendezése, de a nagy parkok felújítása után a kisebb közterületek rendbetételére is jut lehetőségünk lakótelepeinken, Wekerlén, Hagyományos Kispesten és a Kertvárosban is. Hiszek abban, hogy egy jó programot csak az itt élőkkel közösen készíthetünk. Ezért a korábbi évek gyakorlatához híven, most is várom javaslataikat, észrevételeiket, kritikájukat, akár élő szóban, telefonon, vagy elektronikus úton.

Polgármesteri program 2014-2019 letölthető PDF


Polgármesteri program 2014-2019


Nyugodt, stabil folytatás, folyamatos fejlődés

 

A kerület több pártja és civil szervezete az október 12-i önkormányzati választásra azért fogott össze, hogy folytathassuk a 2006-ban megkezdett munkát. Megtisztelő számomra, hogy ezek a szervezetek egybehangzóan újra polgármesternek jelölnek. Az elmúlt években az itt élők támogatásával sikerült megvalósítunk azokat az ígéreteket, amelyeket korábban közösen tettünk.

A következő időszakra vonatkozó programunk – amelyet most is az itt élők aktív közreműködésével szeretnénk teljesíteni – ismét arról szól, hogy továbbra is stabilan működtethessük és fejleszthessük szeretett kerületünket, Kispestet.

 

Folytatjuk:

 

• a kerület közbiztonságát javító térfigyelő programot,

• a Kispesti Zöldprogram keretében közterületeink további rendezését és megújítását,

• iskoláink és óvodáink korszerűsítését, felújítását, bővítését,

• azoknak a nehéz sorsú kispestieknek a támogatását, akik szociális, egészségügyi gondokkal küszködnek,

• szociális intézményeink, gondozási központjaink további fejlesztését,

• az egészségügyi intézet fejlesztését, műszerparkjának korszerűsítését,

• ingyenes képzési és támogatási programjainkat,

• a szigorú és takarékos költségvetési politikát, mely az itt élők igényeire fókuszál.


Biztonságosabb Kispest
 

Mindannyian tudjuk, hogy a közrend-közbiztonság megteremtése alapvetően a központi kormányzati szervek feladata, azonban mégis közös a felelősségünk ezen a területen. Segítenünk és támogatnunk kell a kerületi kapitányságot annak érdekében, hogy hatékonyabban végezhesse munkáját. Éppen ezért idén ősszel hosszú és alapos előkészítő munka után megkezdte működését a Kispesti Rendészeti Központ, amely nemcsak a közbiztonság területén jelenthet komoly segítséget az itt élőknek, de a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzésében is további előrelépést hozhat. Több mint egy egyszerű közterület-felügyelet, hiszen kiegészíti és segíti a rendőrség munkáját, együttműködik a fővárosi rendvédelmi szervekkel, de mégis kifejezetten a helyi közrendet és köztisztaságot veszélyeztető ügyekre koncentrál.

A 2006-ban elindított Kispesti Térfigyelő Program már több mint 50 kamerával üzemel. 2014-től tovább bővítjük a rendszert, és folyamatosan korszerűsítjük a műszerparkot annak érdekében, hogy pontosabban, jobb minőségű képek továbbításával tudja segíteni a rendőrség és a Rendészeti Központ munkáját.

Megerősítjük a kerületi Zöldkommandót, amely a Rendészeti Központ munkatársaival járőrözve térképezi és számolja fel a sokakat zavaró illegális hulladéklerakókat, valamint igyekszik megelőzni a háztartási és egyéb kommunális hulladék szabálytalan közterületi elhelyezését.

A közlekedés biztonságának növelése érdekében a rendőrséggel együttműködve további sebességmérőket és rendszámfelismerő kamerákat helyezünk ki Kispest forgalmasabb útjain. A lakókkal egyeztetve folytatjuk a lakó-pihenő övezetekben és a veszélyesebb útszakaszokon a fekvőrendőr programot. A közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebb fővárosi útszakaszokon pedig szorgalmazzuk és anyagilag is támogatjuk a jelzőlámpás csomópontok kialakítását. Ilyen az Ady – Vas Gereben utcák, valamint a Nádasdy – Kossuth Lajos utca kereszteződése.


Gondoskodunk az elesettekről
 

Az elmúlt időszakban valamennyi, az idősek, elesettek gondozásában szerepet vállaló intézményünk megújult, sőt olyan – az országban is egyedülálló – szociális, egészségügyi intézményt is sikerült létrehoznunk a Forrásház Gondozási Központ megalakításával, amely az elmúlt évek legnagyobb beruházásaként több mint 500 millió forintból megvalósulva segíti a nehéz helyzetben lévő kispesti családokat.

A következő években bővíteni szeretnénk a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szolgáltatásait. A már most is több mint 150 kispestihez eljutó, gombnyomásra működő rendszer mind egészségügyi, mind közbiztonsági vészhelyzet esetén ad támogatást a kerületben élő időseknek. Ebbe a munkába szeretnénk bevonni a kispesti polgárőröket, és megnyitni azok előtt is a segítségnyújtó rendszer adta lehetőségeket, akik piaci alapon kívánják azt igénybe venni.

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy az aktív idősbarát civil szervezetek rengeteg jó tanácsot, javaslatot, értékes ötletet jutattak el a hivatalhoz. Éppen ezért létrehozzuk a kerületi Idősek Tanácsát, mely nem csak a 60 évesnél idősebb korosztályt érintő ügyekben segíti a városháza munkáját, de bölcsességénél és tapasztalatánál fogva más, a kerületet érintő fontos kérdésekben is támogatni tudja a polgármesteri hivatalt.

Annak érdekében, hogy a munkaszüneti és ünnepnapokon is segítséget nyújtsunk az elmagányosodás ellen, a közösségi élet és a szabadidő kellemes eltöltése érdekében a nyugdíjasházban működő Zöld Diófa Gondozási Központot folyamatosan nyitva tartjuk. Hasonló módon megnyitjuk valamennyi kispesti idős ember előtt a wekerlei gondozási központban működő kondicionáló parkunkat, ahová életmód tanácsadást, és más hasznos ingyenes programokat szervezünk azok számára is, akik még nem klubtagok.

A környezettudatos és egészséges életmód további támogatása érdekében valamennyi gondozási központunkat korszerű víztisztító berendezéssel szereljük fel.


A kispestiek egészségéért
 

Az elmúlt években fontos diagnosztikai eszközökkel, orvosi műszerek beszerzésével korszerűsítettük az intézet vezetésével közösen a Kispesti Egészségügyi Intézetet. Modern csontsűrűségmérőt, gyermekfogászati székeket, ultrahangkészüléket és csúcstechnológiájú röntgengépet szereztünk be annak érdekében, hogy pontosabban, kevesebb várakozással, professzionálisan szolgálhassuk a kerületben élőket.

Ezt a munkát folytatnunk kell. Hasonló műszerek beszerzésére lesz még szükség annak érdekében, hogy magasabb színvonalú ellátást tudjunk biztosítani a kispestieknek. Ezen túl folytatnunk kell az intézet épületének felújítását is. Régi tervünket, a teljes fogadótér átépítését a következő években megvalósítjuk.

Ugyancsak fontos célkitűzésünk, hogy azokat a házi gyermekorvosi rendelőket is megújítsuk, korszerűsítsük, melyekre eddig még nem kerülhetett sor. Vállaljuk, hogy a következő négy évben erre sor kerül, a korszerűsítést a Berzsenyi rendelővel kezdjük.

Fontos, hogy a védőnői szolgálat munkatársai is minél magasabb színvonalon tudják segíteni az itt élő kismamákat, ezért azt tervezzük, hogy az ebben az évben biztosított béren kívüli juttatásukat megemeljük, a védőnői szolgálatnak helyet adó épületet pedig korszerűsítjük.

Az egészség megőrzése talán még a gyógyításnál is fontosabb. Ezért mindent megteszünk azért, hogy minél több olyan szabadidős, rekreációs lehetőséget tudjunk biztosítani a kerületben élőknek, mellyel az egészséges táplálkozás és az ingyenes sportolás feltételeit biztosíthatjuk.


Zöldprogram 2014
 

Tovább folytatjuk a 2006-ban elindult Kispesti Zöldprogram valamennyi elemét. A közterületi rend fenntartása érdekében megerősítjük a Zöldkommandót, folytatjuk a játszóterek korszerűsítését, ott pedig, ahol erre már nincs igény, a régi játszótereket pihenőparkká alakítjuk.

Vállaljuk, hogy az elmúlt időszaknak megfelelően – az Atatürk park és az Ady Endre út mentén létrejött új park esetében – az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen telkeket mindaddig parkosítjuk, míg az ott élőkkel közösen más hasznosítást nem találunk.

Jelenleg 10 kutyafuttató és több mint 160 kutyapiszokgyűjtő-edény található kerületszerte. Annak érdekében, hogy elősegítsük a kulturált ebtartást, csökkentsük a konfliktusok lehetőségeit a kutyások és a kedvenc nélküliek között, folytatjuk a kutyafuttatók építését, és a kutyaürülék-gyűjtők további telepítését is.

Annak érdekében, hogy valóban csak azok használják a kerületi parkokat és játszótereket, akiknek építettük, az újonnan elkészülőket körbekerítjük és zárhatóvá tesszük.

A nagyobb köztisztaság érdekében a már meglévő két utca takarító gép mellé továbbiak vásárlásával és üzembeállításával kívánjuk elérni, hogy a kerület tisztább lehessen.

Folytatjuk az Élmunkás telep parkjainak és járdáinak rendbetételét. Célunk, hogy a már meglévő három közösségi kert mellett újabbakat tudjunk kialakítani a lakótelepi környezetben, és szebbé válhassanak azok a parkok Wekerlén és a Kertvárosban, melyeket eddig nem sikerült átépítenünk.

Elindítjuk a már 2014-es költségvetésben is szereplő Berzsenyi utca lakótelepi részén található közterület rendezését, parkosítását.

A Zöldprogram persze nem csak a parkok, játszóterek, közterek átépítéséről, rendben tartásáról szól, de arról is, hogy támogassuk a környezettudatos életmódot, felhívjuk ennek fontosságára a figyelmet. Az elmúlt években több nagy intézményünk is megújuló energia felhasználására lehetőséget adó fejlesztéssel bővült. A Kispesti Uszoda vizét napkollektorral fűtjük, hasonló beruházásra nyertünk az Európai Uniótól több tízmillió forintot a Puskás Ferenc Általános Iskola esetében is, s geotermikus energiával láttuk el a több mint 500 millió forintból épült szociális-egészségügyi intézetünket, a Forrásházat is. Célunk, hogy ezen a területen is tovább lépjünk, és minél több kerületi intézmény kaphasson hazai, saját vagy európai forrásból megújuló energiával működő rendszert.

Az is érdekünk, hogy ennek fontosságára fel tudjuk hívni a kerületben élők figyelmét, ezért tovább folytatjuk azoknak a kisebb környezetvédelmi pályázatoknak a bővítését, melyek már eddig is rendelkezésre álltak. A környezettudatosság jegyében további papírtégla készítő gépeket vásárolunk, és tovább szélesítjük a komposztáló programunkat is.


Kertváros, Wekerle, Lakótelep, hagyományos Kispest. Egyformán fontos városrészek.
 

Kispest nagy területi egységei egyaránt fontosak számunkra. Vállaljuk, hogy a jövőben is lakosságarányosan határozzuk meg fejlesztési céljainkat Kertvárosban, Lakótelepen, Wekerlén és Hagyományos Kispesten a kerület költségvetésében. Ezt minden évben külön soron jelenítjük meg a kispesti büdzsében.

Ingyenes nyílászárócsere programunkat kiterjesztjük a lakótelepi részekre is, abban bízva, hogy a központi kormányzat hamarosan újraindítja azt a panelprogramot melyet korábban felfüggesztett, és amely keretében az önkormányzat több mint 100 millió forintos támogatásával ezernél is több kispesti panellakás újulhatott meg. Újra bevezetjük a lakhatást gátló tényezők megszüntetésére kidolgozott társasház felújítási alapunkat, mely a kerület valamennyi városrészén élő számára elérhető lesz. A panelépítésű lakótelepi részeken folytatjuk az ingyenes parkolók kialakítását, egyben vállaljuk, hogy Kispesten nem vezetünk be fizetős parkolási rendszert a jövőben sem.

A hagyományos kispesti részek nagyobb parkjainak rendbetételével itt is folytatjuk a Hunyadi, az Ötvenhatosok, a Templom téren elindított parkrekonstrukciós programunkat. Megújítjuk a Vásár teret és az Élmunkás lakótelep parkjait. A rendőrséggel és az itt élőkkel egyeztetve bővítjük a területen a Kispesti Térfigyelő Programot. Elérjük és anyagilag is támogatjuk, hogy a közlekedés biztonságának érdekében az Ady Endre út – Vas Gereben utca, és a Nádasdy – Kossuth Lajos utca találkozásánál lámpás csomópont kerüljön kialakításra.

Wekerlén vállaljuk, hogy a városrész legnagyobb civil szervezetével, a Wekerlei Társaskörrel együttműködve, közösségi használatba és működtetésbe adjuk a Zoltán utcai Sporttelepet, és nyílt lakossági ötletpályázattal a városrész szellemiségéhez jobban illeszkedő nevet is találunk a sporttelepnek. Megújítjuk azokat a kisebb köztereket, melyekre eddig még nem került sor, és a felépítmények tulajdonosaival közösen a kispiac építészeti arculatát is rendezzük. A fővárosi önkormányzatnál eljárva elérjük, hogy minél hamarabb elindulhasson a Határ út zajvédelme a Körvasút menti körút kispesti szakaszának megépítésével.

Kertvárosban is az egyik kiemelkedő kérdés a közbiztonság. Ezért vállaljuk, hogy az itt élőkkel közösen jelentősen bővítjük a Kispesti Térfigyelő Program kameráinak számát. Támogatjuk az egyre erősödő önszerveződő civil szervezeteket elsősorban a Kispest Kertvárosi Közösségi Egyesületet, hogy minél több kulturális, környezetvédelmi, civil programot tudjanak szervezni. Vállaljuk, hogy a jövőben a jelenleg az egyesület számára biztosított épületrész egészét üzemeltetésbe adjuk a KKKE számára, hogy a Kertváros közösségi életének fejlődéséhez megfelelő körülményeket biztosítson. Célunk, hogy a ház környékének rendezésével, kertvárosi centrumként rendeződjön át az adott terület.

Mint ahogy eddig is, ezután is az ott lakók érdekeit képviselve határozzuk meg a beépítési szabályokat a Méta Centrum és az Utánpótlás Akadémia területével kapcsolatban is.

Kezdeményezzük az illetékes hatóságnál, hogy a Temesvár utca csak célforgalomra legyen használható.


Ingyenes programjaink
 

Az elmúlt időszakban számos ingyenes képzést, programot indítottunk, s ezeket az egyre romló gazdasági környezet ellenére is meg tudtuk őrizni. Népszerű a valamennyi kispesti számára ingyen elérhető alap és haladó angol nyelvtanfolyamunk. Több ezer idős kispesti ismerkedett meg a számítógép kezelésének alapjaival az ingyenes informatikai tanfolyamunkon.

A kerületi kismamáknak ingyenes babacsomaggal segítjük a gyermekvállalás boldog, ám erőt próbáló első pár hónapját. A jól ismert sajnálatos tragédiák megelőzése érdekében a legnehezebb helyzetben lévő kispestieknek pedig ingyenes szénmonoxid mérőt adunk azokon a területeken, ahol ez veszélyt jelent. Tovább támogatjuk a kispesti gyerekeket ingyenes táborainkkal, diákcsereprogramunk keretében is. Idén elindítottuk az alsó tagozatosoknak szóló ingyenes füzetcsomag akciónkat. A következő években ezt kibővítjük a nem önkormányzati működtetésben dolgozó iskolákra is, és tanszerprogram keretében a kerületi felső tagozatosokat is támogatjuk.


Költségvetési politika
 

Célunk az, hogy az adófizetők pénzével takarékosan és felelősen bánjunk. Továbbra is szigorú költségvetésre törekszünk úgy, hogy ne veszélyeztessük a kerület működését, de lehetőségünk legyen a fontos, mindenki által elvárt fejlesztési célokra is. A következő években megőrizzük Kispest költségvetésének egyensúlyát úgy, hogy továbbra sem költünk fejlesztési bevételből működési célra. Vállaljuk, hogy úgynevezett „közösségi költségvetés” biztosításával, a kerület büdzséjének egy részéről az itt élők közvetlenül, elektronikus szavazás útján dönthessenek.


Az oktatás támogatása
 

Az elmúlt években az iskolák szakmai szervezetirányítása állami felügyelet alá került, azonban az iskolaépületek karbantartása, felújítása, tulajdonjoga az önkormányzatoknál maradt. Komoly felelősségünk van abban, hogy a jövőben is tervszerű, átfogó módon kezdjünk az oktatási épületek felújításához, legyen szó akár iskolákról, akár az önkormányzat felügyelete alatt maradó óvodákról és bölcsődékről. Külső és saját források bevonásával tovább bővítjük az óvodai és bölcsődei férőhelyek számát.

Az épületek fenntartásán túl fontos, hogy a közétkeztetésben is előrelépjünk. Az elmúlt időszakban ezen a területen sajnos sok problémát tapasztalhattak a szülők, annak ellenére, hogy az önkormányzat vezetése mindent megtett azért, hogy a gyermekek érdekeit képviselve rávegye a szolgáltatót a jobb minőségű, megfelelő mennyiségű étel biztosítására. A jövőben még többet áldozunk annak érdekében, hogy a fokozatosság elvének betartásával, kevesebb sóval és cukorral, mégis elfogadható ízvilággal, elegendő mennyiségben jusson étel iskolás és óvodás gyermekeink asztalára.


Fejlődő kulturális élet Kispesten
 

A mindennapok rohanásában fontos, hogy legyenek olyan helyszínek és események, ahol egy picit el lehet feledkezni a napi gondokról, problémákról, ahol a kerületben élők maradéktalanul ki tudják elégíteni kulturális igényeiket, legyen szó akár képzőművészetről, színházról, vagy éppen zenéről.

Az elmúlt években több százmillió forintból kívül-belül megújult mindkét nagy kulturális színterünk. A Wekerlei Kultúrház és a Kispesti Munkásotthon is külső forrásból épült át, korszerűsödött. Ezek színvonalas fenntartását, működtetését a jövőben is vállaljuk, csak úgy, mint az idén kisebb felújításon átesett Nagy Balogh János Kiállító Terem üzemeltetését. 

Kispest híres nagy szabadtéri programjairól, a Városünnepről, a Mihály napi búcsúról, vagy a gyermeknapról. Vállaljuk, hogy ezeket a méltán népszerű ingyenes kulturális programjainkat megőrizzük, és a kor követelményeinek és igényeinek megfelelően tovább fejlesztjük. Továbbra is támogatjuk a kerületben működő kulturális önszerveződő egyesületeket, azok működését és programjait egyaránt. Külső pályázati forrásból még idén ősszel felállítjuk a Kispesti Helikon Kulturális Egyesülettel együttműködve az Üllői-Simonyi utcák találkozásánál a Kispesti Helikockát, mely a kerület kulturális örökségét hivatott művészi módon szimbolizálni.

 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a kerület minden problémáját egyszerre nem lehet megoldani, s amikor egyet megoldunk, akkor jön egy következő. 2006 óta azonban csapatommal együtt az a célom, hogy ígéreteimet, a programomban szereplő elképzeléseimet betartsam. Ha nem is sikerült mindig minden, de legjobb tudásunk szerint törekedtünk arra, hogy jusson lehetőség a kerület stabil működtetésére és fejlesztésére, a változó jogszabályi környezet adta hátrányok ellenére is.

 

Most is az a célom, hogy a bemutatott polgármesteri programot megvalósíthassam, hogy együtt folytathassuk Kispest fejlesztését, és még jobbá, szebbé, biztonságosabbá tételét.

Hiszek abban, hogy egy jó programot csak az itt élőkkel közösen készíthetünk. Ezért a korábbi évek gyakorlatához híven most is várom javaslataikat, észrevételeiket, kritikájukat akár élőszóban, telefonon, vagy éppen elektronikus úton.

 

Kispest, 2014. augusztus


Gajda Péter

Kispest polgármestere


Polgármesteri program 2010 letölthető PDF

2006-ban, amikor az önkormányzati választásokra készültem, fontosnak tartottam, hogy olyan programot tudjak bemutatni a kerületben élőknek, amely végrehajtható, nem tartalmaz felelőtlen ígéreteket, és megtalálhatóak benne azoknak a problémáknak a megoldásai, amelyek a kispestieket számára fontosak.

Idén hasonló célt tűztem magam elé. Kollégáimmal együtt ismét egy vállalható, reális polgármesteri programot kívánok írni. Ennek érdekében szeretném megismerni minden kispesti véleményét.

Hiszek abban, hogy közös jövőnkről közösen kell gondolkodnunk. Megtisztelő volna számomra, ha Kispest jövőjével, a megoldandó problémákkal kapcsolatban észrevételét, ötletét megosztaná velem. Örömmel várok minden javaslatot a kerület jövőjével, működésével, fejlesztésével kapcsolatban, akár e-mailben a gajda@kispest.hu címen, akár telefonon, a 06-20-9466874 számon.

Az Önök javaslataira is épülő programomat ezen az oldalon tölthetik majd le. Hiszem, hogy közösen a négy éve megkezdett út méltó folytatását tudjuk kidolgozni.

2006-os polgármesteri programomat az alábbi linkről letöltheti.

Gajda Péter 2006-os polgármesteri programja

Fejlődés, folytonosság, új lendület – Program a tiszta, nyugodt és szerethető Kispestért

Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 22, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 14, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 13, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 11, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 7, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 5, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 5, 2019
Bejegyzés: - Gajda - Augusztus 1, 2019
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva