Június 16, 2024
Újra lesz támogatás a társasházak felújítására
Bejegyzés: - Gajda - Március 28, 2024
Többek között a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény új helyre költöztetéséről, a települési támogatások, valamint azok elérhetőségi határainak emeléséről, a lakóközösségi felújítási alap újraindításáról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentességéről döntöttek a képviselők mai ülésükön.

Az első két napirend tárgyalása során módosította a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint ezzel összefüggésben a települési támogatások megállapításáról és kifizetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Ennek értelmében 2024. április 1-től a Kispesten 2010 óta működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális rászorultságtól függetlenül térítésmentes, és mostantól a „Kispesti Őrangyal” nevet viseli, és a Kispesti Segítő Kéz Gondozó Szolgálat munkatársai vesznek részt a mintegy 200 egyedülálló rászorult ellátásban. Ezzel az önkormányzat hozzáigazította saját működtetett szolgáltatását tavaly beindított államilag támogatott Okosóra programhoz. Az önkormányzat továbbra is fontos alapelvének tekinti, hogy a kispesti lakosok életkörülményeit érintő társadalmi és gazdasági változásokat figyelemmel kísérje és azokra reagáljon. A támogatások kihasználatlansága, a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények szükségessé tették a települési támogatások felülvizsgálatát. Ezért a jövedelemhatárok megemelésével jogosultak köre kibővül. A gyógyszer, a lakhatási, a védőoltás és a gyermekszületési támogatások havi összegének emelkedésével, továbbá a temetési támogatás összegének egységesítésével a szociálisan rászoruló kispestiek hatékony segítséget kaphatnak – mondta a napirend kapcsán Vinczek György alpolgármester.

A közelgő választások miatt módosították a képviselők az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendeletüket. E szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

Döntöttek a képviselők arról, hogy a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményt a Vass iskola oldalában lévő jelenlegi helyéről a Nádasdy utca 48. szám alatti volt Kispesti Mese-Vár Óvoda épületébe, az eddiginél méltóbb helyre költözik, amely megfelelő kiállítóteret tud biztosítani a gyűjteménynek.

A Nádasdy utcában 3 kiállító tér vagy vegyesen látványraktár és kiállítótér kialakítására van lehetőség. Ezen kívül egy, az eddigi 10 négyzetméteres időszaki kiállító tér helyett egy 36 négyzetméteres tér állna rendelkezésre. Külön felnőtt és gyermekmosdók, és egy udvari tér is, amely lehetőséget biztosíthatna több olyan a helytörténet gyűjteményében lévő tárgy elhelyezésére, amely elsősorban kültéren állítható ki. A Gyűjtemény átköltöztetése előzetes árajánlat alapján 20 millió forint egyszeri költséget jelent, amely tartalmazza az óvoda kiköltözése utáni szükséges tisztasági festést, a teljes akadálymentesség biztosításának a költségeit, a mosdó helyiségek előírás szerinti átalakítását és a gyűjtemény szakszerű költöztetését, illetve a megújult installációkat.

Kispest Önkormányzata a szabályozási terveit 2017-ben kezdte megújítani és a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot Kerületi Építési Szabályzatokkal (KÉSZ) váltotta föl. Az eljárások során évente újabb területre készült el a szabályozás és a kerület területét (Kispest, Wekerletelep, Városközpont, Városkapu KÉSZ)  teljesen lefedte. Az épített környezetről szóló törvény szerint a vonalak 7 évente felülvizsgálandók, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kerületi Főépítészi feljegyzésben foglalt, megtartásra javasolt szabályozási vonalak újabb 7 évre történő fenntartásával egyetért.

A képviselők döntöttek arról, hogy Kispest Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bűncselekmények visszaszorítása érdekében a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának, valamint a közterületek biztonságával kapcsolatos adminisztrációs teendők finanszírozására 2024. március 1. – 2024. október 31. közötti időszakra, amelynek összege 17 millió forint.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel is támogatási szerződést köt, melynek összege 5 millió 500 ezer forint. A szervezet vezetőivel folytatott előzetes tárgyalások szerint ezt az összeget egy járőrözésre alkalmas használt gépjármű vásárlására fordítják majd, mert az öt évvel ezelőtt szintén az önkormányzat támogatásával vásárolt, már használt gépkocsi ez idő alatt alaposan elhasználódott.

Elfogadták a képviselők, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi beszámolóját arról 2 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásról, amelyből 600 ezer forintot visszautalt a szervezet az önkormányzatnak. Vinczek györgy a napirend kapcsán kifejtette, hogy a kerületi tűzoltók önhibájukon kívül nem tudták ezt az összeget felhasználni, de az önkormányzat segít majd abban, hogy ezt annak az alpin-technikai tanfolyamnak az elvégzésére fordíthassák, amire eredetileg kérték a támogatást.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a kerületben lévő Maarif Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumot fenntartó Türkiye Maarif Vakfi - Török Maarif Alapítvánnyal ezzel is bővítve a 2010 óta meglévő török testvérvárosi és kulturális kapcsolatokat.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában levő piacokon (Kossuth téri és a Wekerlei Kispiac) lévő helyiségek bérbeadására, a piac működésére vonatkozó előírásokat módosított Üzemeltetési Szabályzatát. Ternyák András alpolgármester a napirend kapcsán kifejtette, hogy ezen szabályzat része a nyitvatartási kötelezettség is.

Meghosszabbították a képviselők újabb tíz évre az Üllői úton lévő Lidl áruház melletti 21 férőhelyes parkoló közterület-használati engedélyét, amely 2024. április 21. napján lejár. Az áruház éves szinten éves szinten 736 ezer 230 forintot fizet a kerületnek.

Sokak örömére a társasházak és lakásszövetkezetek számára újra létrehozza az önkormányzat által meghirdetett lakóépület felújítási pályázathoz a „Lakóközösség felújítási alapot". Az első ütemben 20 millió forinttal indul az alap, amelyet az önkormányzat- a folyamatosan visszafizetett kamatmentes kölcsönt figyelembe véve- minden évben 15 millió forinttal kiegészíti. Az önkormányzat kiemelten támogatja azokat a fejlesztéseket, ahol a lakóépületek bővítik energiaellátási kapacitásukat, napelemeket telepítenek vagy bármely más módon növelik az energiahatékonyságukat (nyílászárók cseréje, hőszigetelés), s ezáltal csökkentik az energiaköltségeiket.

Tavaly évi beszámolókat is elfogadott a testület: a Kispest SE. ( 2 millió), a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány (900 ezer), a Kispesti Atlétika Club (2 millió), a Wekerlei Társaskör Egyesület (5 millió), A „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” (1 millió). És döntöttek a Wekerlei Társaskör 2024. évi újabb 5 millió forintos támogatásról is. A „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” 400 ezer forint támogatást kapott a fővárosi gyepmesteri telepről elhozott, Kispesten befogott gazdátlan állat örökbefogadására és éves ellátására, oltásaira.

A képviselők döntése alapján a kispesti koraszülöttek ellátásában is résztvevő Peter Cerny Alapítvány 2024-ben Ékes Gábor javaslatára 250 ezer forint helyett 500 ezer forintot kap.

Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 2024. évben csatlakozik a Madárbarát Települések Szövetséghez, amelynek évi tagdíjköltsége 300 ezer forint.

Elfogadták a képviselők a A Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Kft. 2024. évi üzleti tervét, valamint támogatási szerződését, amely 2 milliárd 100 millió forint. A napirend tárgyalásakor Ferenczi István képviselő arról kért összesítést, hogy milyen arányban végeztet külső vállalkozásokkal munkákat a cég. Vitál Márton, a kft. vezetője elmondta, hogy amit lehet, azt igyekeznek saját erőből és munkatársakkal megoldani, de a szezonális munkáknál előfordul kapacitáshiány, de ennek mértékét jelenleg még nem tudni. A vitában élénk érdeklődéssel kérdezték a képviselők a kerület kampányjellegűnek tűnő út- és járdafelújításait. A költségvetés töredékét tudjuk csak erre a feladatra fordítani, így nem mindig van kapacitás egy egész utcát újraaszfaltozni, csak a legfontosabbakat tudjuk megcsinálni, de haladunk előre – mondta Vitál Márton, aki arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy Wekerlén hamarosan megkezdődik a „kutyapiszokgyűjtők” cseréje.

A képviselői kérdések között Vinczek György alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a kerületi civil szervezetek április elejéig pályázhatnak arra a 35 millió forintra, amellyel tevékenységüket támogatja az önkormányzat.

Az elmúlt napokban találkozott az önkormányzat vezetése az utóbbi időben oly sok vitát kiváltó Hunyadi utcán haladó kerékpár út mentén élők képviselőivel, hiszen március 23-án lejárt az a féléves időszak, amely után a kerületben összegyűjtött tapasztalatok és a BKK szakembereinek véleménye alapján felülvizsgálják a tennivalókat, és javaslatokat tesznek a kerékpárút további használatára, az itt élők parkolási gondjainak megoldására – válaszolta Varga Attila alpolgármester Song Simon képviselő kérdéseire.

 

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 2, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva