Június 16, 2024
Dán-magyar nevelési programzáró és Bölcsődék napja a KMO-ban
Bejegyzés: - Gajda - Április 22, 2024
Mai nappal lezárult Kispest Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a dániai VIA University College Kelet-Európai Kisgyermekkori nevelés reformja Kispest-Magyarország című, 2020 óta tartó nemzetközi projekt. A záró konferenciát a Bölcsődék napja (április 21.) alkalmából tartották a KMO-ban.

Az eseményen részt vett: Erik Vilstrup Lorenzen, Dánia magyarországi nagykövete és Nitsch Ádám, politikai és diplomácia attasé, Claus Beyer Iversen, az Aarhusi VIA University College nemzetközi projekt menedzsere, projekt dán vezetője, valamint Hiller István, Kispest országgyűlési képviselője.

Gajda Péter polgármester köszöntő beszédében arról beszélt, hogy mit is jelentett a kispesti kisgyermeknevelők számára ez a nemzetközi program, milyen kétségek között indultak neki a bölcsődében dolgozók a számukra ismeretlen dán pedagógiai képzésnek. De biztos vagyok abban, hogy a dán szakemberek is sokat tanultak a magyar kisgyermeknevelőktől, aki jól felkészült, remek, újdonságokra nyitott szakemberek és őszinte jó emberek – hangsúlyozta a polgármester.

Bölcsődék napján még soha sem voltak ilyen sokan! Hálás vagyok, hogy a kerületi intézményekből, óvodákból, bölcsődékből ilyen sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljék velünk az első bölcsőde 172 évvel ezelőtti megnyitását a Kalap utcában, illetve ennek a sikeres közös dán-magyar programnak a zárását, hiszen a bölcsőde a gyermek alapellátás legrégebbi formája – emelte ki Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményvezetője. Aszódi-Sikter Éva köszöntőjében kitért arra is, hogy a bölcsődei nevelés az elmúlt 172 évben rohamosan átalakult, és rendkívül sokat fejlődött.

A most záródó pedagógiai program sikeréhez sokan járultak hozzá, amelynek már az indulás is mesébe illő volt, hogy a véletlen hozta a dánokat Kispestre, ide a Csillagfény bölcsődébe. A közösen eltöltött négy esztendő alatt megtapasztaltuk, hogy a „gyermekképünk” azonos,és ugyanazt szeretnénk: boldog gyermekkort biztosítani, hogy majd felnőttként is elégedettek lehessenek, de a dán és a magyar módszerek olykor eltérnek. De ez a gyakorlati különbség nem elválaszt, hanem összeköt, és átemelhető a magyar viszonyok közé – hangsúlyozta. Az ünnepség ezen pontján került sor az önkormányzat által 14. alkalommal megrendezett Bölcsődék napjához kapcsolódó Bölcsődei díjak átadására is. Aszódi-Sikter Éva, Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester adták át az önkormányzat Elismerő Okleveleit.

Elismerő Oklevélben részesült:

1. Horváth Lászlóné Zsuzsa, aki 1988. óta dolgozik a Csillagfény bölcsődében. Frissen végzett fiatalként került ide, most vezető helyettesként dolgozik. Az idősebb tapasztaltabb kollégáktól tanulta meg a szakma szépségét és azt, hogy hivatásának érezze azt, amit csinál. Második otthonának tekinti a bölcsődét. Szívügyének tekinti a bölcsőde hagyományainak a megőrzését, a gyermekekben rejlő értékek, szülők támogatását, a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges körülmények biztosítását. Gyakran vállalja a fiatal kisgyermeknevelők segítését. Segíti az új kollégák beilleszkedését. Szabadidejét nem kímélve dolgozik az ünnepek megszervezésében, hogy meglepetést, örömet szerezzen gyermekeknek, szülőknek, kollégáknak egyaránt. A munkatársai és a gyermekek érdekeit minden körülmények között szem előtt tarja. Munkájához való hozzáállása hivatástudata példaértékű mindenki számára.

2. Berkes Lászlóné, Jutka. aki a Gyöngyszem bölcsőde telephelyvezetője 2013 óta. Pályáját kisgyermeknevelőként kezdte, de mindig törekedett arra, hogy tudását fejlessze, továbbképezze magát. Nyitott az újdonságokra, és ezt a szemléletet próbálja átadni kollégainak is. A pályakezdő kollegákat segíti, vezetőként arra törekszik, hogy a mindennapi gyermekellátásban a kisgyermekek a lehető legjobb körülmények között tölthessék napjaikat. Célja, hogy minél korszerűbb, szakmailag kiemelkedő feltételek biztosításával, elősegítse a kisgyermekek fejlődését, és munkatársai számára megteremtse a legoptimálisabb munkakörnyezetet. Segítőkész, kiáll a dolgozói mellett, az érdekeik képviseléséért minden lehetőséget kihasznál.

3. Fidler Anita, aki 2019-től a Harangvirág bölcsődében, majd 2021-túl a Bokréta bölcsődében tölti be a kézbesítő – bevásárló munkakört. 2020 óta szakszervezeti tag. Munkáját odaadóan, maximális odafigyeléssel végzi, minden tőle telhetőt megtesz a felmerülő problémák megoldása érdekében. A beszerzések alkalmával törekszik arra, hogy a legjobb alapanyagokat vásárolja, figyelembe véve a bölcsőde és a gyerekek érdekeit, szükségleteit. Meglátja, hogy hol és mivel tud segíteni a munkatársainak és szívesen, önzetlenül teszi ezt. Figyelmes és empatikus a kollégáival, akik jól érzik magukat a társaságában. Vidámságával, pozitívan hat a közösség hangulatára.

Vinczek György alpolgármester, aki a kezdetektől figyelemmel kísérte és támogatta a programot egy régmúlt élményét osztotta meg a hallgatósággal. A Wekerlei Kultúrházban 2017-ben volt országbemutató, amelynek vendége volt Dánia. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy néhány év múlva a „dán életérzés” megfejtésére sor kerül majd Kispesten is. Miért ne lehetnénk mi is boldogabba itt Magyarországon, hiszen a boldogság nem pénz kérdés! – tette fel a kérdést a hallgatóságnak.

A dán projektvezető, Claus Beyer Iversen, lépésről lépésre mutatta be a program legfontosabb lépéseit. Külön kiemelte annak a véletlennek a fontosságát, amely Kispestre hozta őket. 2019 nyarán keresték fel Kispestet, hogy más más európai országokhoz hasonlóan (Lengyelország, Románia, Bulgária) mintaprojektet indítanának Magyarországon azzal a céllal, hogy az általuk bevezetett programot Magyarországon is bemutassák, megvalósítsák. A projekt elsődleges célja, a kisgyermeknevelők kompetenciáinak, készségeinek és tudásának fejlesztése a gyermekek életminőségének javítása és fejlődésük elősegítése érdekében. Mikor ide érkeztek, fogalmuk sem volt a magyar bölcsődei nevelés gyakorlatáról, ők is itt tapasztalták, ismerték meg azt. Remek választásnak bizonyult a Csillagfény bölcsőde! Mindvégig kíváncsiak voltunk egymásra, és megbíztunk egymásban. Alapvetően egyetértettünk abban, hogy minél korábbi életkorban kezdődik a fejlesztés, az oktatás, annál eredményesebb, sikeresebb. Az oktatásban fektetni mindig megtérülő „beruházás”,” okos befektetés”, de nem közgazdasági feladat! A jól kigondolt kisgyermeknevelés eredményeképpen olyan felnőttekké válnak majd gyerekeink, akik képesek lesznek saját életüket irányítani – hangsúlyozta.

Az eseményen újból szóló Aszódi-Sikter Éva a program magyar vonatkozásairól, tapasztalatairól, nehézségeiről, örömeiről, sikereiről beszélt röviden. Voltak nehéz pillanatok, amikor azt gondoltuk, hogy a feladat túlnőtt rajtunk, de mindig volt a csapatban olyan valaki, aki átsegített bennünket a nehézségeken. Saját magunkat is le kellett győzni, hiszen mi sokszor túlféltjük a gyerekeinket, míg a dánok engedik őket szabadon felfedezni a világot. A kisgyermekek mosolyáért dolgoztunk az elmúlt négy évben, de megkaptuk a szülők és a munkatársak mosolyát is. Itt nem csak tanultunk egymástól, hanem barátságok is születtek – mondta.

Erdősné Pusztai Anikó, bölcsődei kisgyermeknevelő pedig saját tapasztalatai alapján számolt be a projektről. Külön kiemelte a projekt részeként átépített bölcsődeudvarról, amely mostantól lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy többet mozogjanak, nyáron pancsoljanak, a teljes udvaron kerékpározzanak, ha tetszik más csoportoknál szomszédoljanak, szabadon barangoljanak a teljes udvaron, és közös programként akár tűzet is rakjanak.

Hiller István hozzászólásában azt fejtegette, hogy bizony a hazai politikusok többségének ma még idegen a dán-gondolat az oktatásba való „beruházásról”, és az együttműködés lehetősége más nemzetekkel a célok elérésében. A mai politikusgenerációkban ott van az a kettősség, amely egyfelől még azt hangsúlyozza, hogy mindent magunknak kell megoldanunk, mindig, mindenben egyedül vagyunk, nincs semmiféle segítségünk, míg a másik oldalon a barátok szerzése, az együttműködés, a másoktól való tanulás, a vélemény- és tapasztalatcsere áll a középpontban. Ez e projekt itt Kispesten több, mint egyszerű képzés, ez egy mentalitás, amit mindenképpen követni érdemes! – hangsúlyozta.

A nap záróeseményeként a képzésben résztvevők okleveleket vehettek át Claus Beyer Iversentől és Vinczek Györgytől, valamint a dán-magyar bölcsődei program collige oktatóitól, Mette Specht Kristiansentől, Frederikke Dybdahltől, Elisabeth Laursentől és Johanne Hempeltől, majd meglepetésként a bölcsődei dolgozók egy színpadi mesével mondtak köszönetet a dánoknak az együtt töltött évekért.

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 2, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva