Április 16, 2021
Nyereséget termelnek az önkormányzat napelemei
Bejegyzés: - Gajda - Február 24, 2021
Biztató adatokat érkeztek az önkormányzat két intézményének (a Szivárvány és a Gyöngykagyló óvoda) tetején már üzemelő napelemek energia termeléséről – derült ki Drahovszky Zoltán energetikus által jegyzett összefoglalóból.
Kispest képviselő-testülete 2017 áprilisában döntött arról, hogy a Szivárvány óvoda energetikai fejlesztésével pályázik a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívására. Az elnyert 30 millió forintos támogatást a beruházás értékének több mint a felével, 36 millió forintnyi önrésszel egészítette ki az önkormányzat, 2018 szeptemberétől működnek a napelemek a Szivárvány ovi tetején.
Ez idő alatt az óvodai napelemek megtermeltek 36 ezer 270 kWh napenergiát, amelyből az óvoda 3989 kWh-t használt föl működése során a napelemekről, és 5484 kWh energiát az Elmű-hálózatról. Az évek során az elektromos hálózatra termelt 31 ezer 949 kWh energia és a fogyasztásból adódó megtakarításokkal együtt mintegy nettó 719 ezer 594 forint (bruttó 913 ezer 884 forint) nyereséget hozott.
Bár a Gyöngykagyló óvodában üzemelő napelemek energiatermelése még nem mérvadó, hiszen az csak egy hónapja üzemelnek és a téli időszakban kevesebb volt a napsütéses órák száma, a nap is gyengébb intenzitással sütött, ennek ellenére a tendencia már jól látszik itt is. 2021. január 21. és 2021. február 21. között a termelt és a felhasznált energia közötti különbség mintegy nettó 40 ezer 523 forint (bruttó 51 ezer 464 forint) nyereséget termelt.
Ezek a programok és fejlesztések részei annak a tudatos környezetvédelmi munkának, amelyet a kerület évek óta folytat. A 2020 szeptemberében elfogadott Kispesti Klímastratégiában megfogalmazottak szerint Kispest Önkormányzata számára fontos a klímaváltozás elleni fellépés, amit jól példáz az elköteleződés a Polgármesterek Szövetsége iránt, illetve a 2018-ban kidolgozott Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterv (SECAP). Ennek alapján Kispest már elkötelezte magát a 40 százalékos emissziócsökkentés és a további adaptációs és mitigációs lépések mellett, amelyek kapcsán már komoly sikereket ért el. A jelenlegi klímastratégia célja ehhez kapcsolódóan egyrészt segíteni a 2030-ra vizionált 40 százalékos emisszió csökkenést (2006-hoz képest), másrészt, távlatibb célok kitűzése és releváns intézkedések megvalósításának elősegítése 2050-ig.
A Kispest Klímastratégia elfogadását megelőzően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által kiírt KEHOP 1.2.1 ,,Helyi klímastratégiák kidolgozása,valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című-kiírásra Kispest Önkormányzata 2018. áprilisában támogatási kérelmet nyújtott be ,,Klímatudatossági programok Kispesten” címmel, amelyre csaknem 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázati program megvalósítása során az első feladat volt a kerületi klímastratégia elkészítése, amelyet a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. határidőre teljesített is.
De 2020 augusztusában csaknem 5 millió forint támogatást kapott az önkormányzat KEHOP 5.4.1-16-2016-00201 számú projekten arra, hogy támogassa az energiatudatos gondolkodás és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjesztését. Ennek keretében a konkrét cél az, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásait. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósítása hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

Bejegyzés: - Gajda - Március 23, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 28, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 26, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 12, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Január 20, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Január 13, 2021
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva