Június 16, 2024
Választások előtt utoljára ülésezett a képviselő-testület
Bejegyzés: - Gajda - Május 9, 2024
Többek között a KMO új-régi igazgatójának kinevezéséről, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásáról, új, kerületi tanulói ösztöndíjak alapításáról, iskolák és alapítványok önkormányzati támogatásáról döntöttek a képviselők az önkormányzati választások előtti utolsó ülésükön.

Egyperces néma főhajtással búcsúztak a képviselők Kispest Díszpolgárától, Fóris Kálmántól és Lőrinczi György korábbi önkormányzati képviselőtől.

A napirendek sorában elfogadták és megköszönték a képviselők BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság és a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységét.

Krammer György Zsolt ezredes, kapitányságvezető az ülésen megköszönte az önkormányzat együttműködését, „tűzoltóbajtársaink”, a kerületi polgárőrök munkáját, a kispestiek türelmét és támogatását, pozitív hozzáállását a rendőrség munkájához, „mert közös a cél, közös az eredmény”. És minden önkormányzati elismerés, pénzbeli támogatás Kispest közbiztonságában mérhető. Elindultunk az úton, de hosszú még az út – fogalmazott.

Gajda Péter polgármester szóbeli kiegészítésképpen elmondta: az elmúlt hónapokban sokat voltak együtt a rendőrkapitánnyal, járták a kerületet a különböző napszakokban. Néhány kivételtől eltekintve (KöKi, Atatürk park, Határ út) általában rend és nyugalom van a kerületben. Sokszor olyan az este, mint egy kisvárosban, vidéki településen. Kispest a főváros egyik legbiztonságosabb kerülete. A közös munka elkezdődött – jelentette ki a polgármester.

Domokos Gábor képviselő arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a tervek szerint a Sárkányölő Szent György rendőröknek adható elismeréshez hasonlóan a tűzoltóknak is alapítana jövőre saját kitüntetési formát az önkormányzat.

A képviselő-testület döntése értelmében újabb öt évre Gábor Ilonát, az intézmény jelenlegi vezetőjét nevezik ki a KMO Művelődési Központ és Könyvtár élére 2024. augusztus 1-től 2029. július 31-ig. Vinczek György alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Gábor Ilona 35 éve vezeti az intézményt egy innovatív, állandó megújulásra kész csapattal. A város vezetése is elismeréssel szólt az intézményvezető több évtizedes munkájáról.

Elfogadták a képviselők képviselő-testületének önkormányzati rendeletét Kispest Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról. Ebben olvashatók szerint az önkormányzat pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 2 milliárd 826 millió 902 ezer forint, amelynek felhasználásáról is döntöttek:

- 2 milliárd 550 ezer forint a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben előirányzatként szerepel,
- a fennmaradó 276 millió 902 ezer forintból pedig kap a Kispesti Uszoda ( 1,5 millió), a kispesti Térfigyelő program működtetésre (6,5 millió), az önkormányzati igazgatás (áthúzódó járulékok 35 millió), a dán Villum Alapítvány, bölcsődei továbbképzés, fejlesztésre (12 millió), a Közpark Kft. áthúzódó számlákra (15 millió 300 ezer), ingatlan vásárlásra elkülönítenek (22 millió), az Egészségügyi Intézet felújítására (7 millió), pályázati önrészre (45 millió), működési tartalékba (2 millió 602 ezer) és a fejlesztési tartalékba (130 millió) kerül. Ezzel összefüggésben került sor az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet módosítására is.

A napirend kapcsán kormánypárti képviselők (Song Simon és Ékes Gábor) ismét azt vetették fel, hogy az önkormányzat ilyen magas megtakarítások mellett bátrabban költekezhetne, mert szerintük „ez nem takarékos gazdálkodás”, mert ezt a forrást el kéne költeni, vissza kéne forgatni. Gajda Péter polgármester ismét elmondta: az önkormányzat csak a takarékos és észszerű gazdálkodásának köszönhetően tudta túlélni például az elmúlt évek kormányzati elvonásait és megszorításait, a koronavírus-járványt, a korábbi 170 millióról brutálisan 2, 1 milliárdra emelkedett szolidaritási adót és az infláció, valamint az energiaárak emelkedésének brutális mértékét.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzat rendeletét is. Erre most azért került sor, mert a Városi Kertek Közhasznú Egyesület megszűnése miatt a továbbiakban együttműködési megállapodás
alapján, valamint használati szerződések megkötésével nem biztosítható a közterületen kialakított
közösségi kertek működése és parcelláinak művelése, ezért a közterület-használati hozzájárulás megadásának feltételeit és a kertek működését szabályozni kell. A módosítás meghatározza a közösségi kert fogalmát, a használatra vonatkozó különös szabályokat, és rögzíti, hogy ezért továbbra sem kell közterület-használati díjat fizetni. A módosított rendelet új melléklete pedig tartalmazza az általános házirendet, valamint a kert közösségének együttműködéséhez ad iránymutatást.

A képviselők felülvizsgálták, módosították és pontosították az önkormányzat öt évvel ezelőtt született helyi közművelődésről szóló rendeletét.

Új ösztöndíjak, a Jövő Reménységei Tanulmányi Ösztöndíj és a Jövő Reménységei Sportösztöndíj alapításáról is döntöttek a képviselők. Az ösztöndíjat pályázati úton lehet majd elnyerni, amelyet az önkormányzat minden év június 1-ig hirdet meg köznevelési intézmény 5-8. évfolyam nappali tagozatán tanuló diákoknak. A tanulmányi ösztöndíj havi összege 10 000 forint, kitűnő bizonyítvány vagy minden tárgyból kiválóan megfelelt szöveges értékelés esetén 12 000 forint. A sportösztöndíj egy tanulmányi évre szól, és időtartama 10 hónap, havi összege 10 000 forint, évente legfeljebb öt fő részére adományozható. Vinczek György alpolgármester a tanulmányi ösztöndíjról elmondta: nem új ez a támogatási forma, de hosszú évek után a Roma munkacsoport kezdeményezésére hívták újra életre.

A közelgő választásokra való tekintettel döntöttek a Szavazatszámláló bizottság korábban elfogadott tagjai mellé újabbak megválasztásról is.

Felülvizsgálták és elfogadták az önkormányzat 2016. júniusában elfogadott Lakáskoncepcióját.Ternyák András alpolgármester hozzászólásában elmondta: a korábbi lakáskoncepcióban elfogadott irányelvek alapján folytatott lakásgazdálkodás már nem minden részében képes megfelelni az elmúlt időszakban bekövetkezett gazdasági-társadalmi változásoknak. A megváltozott körülményekhez az önkormányzatnak is igazodnia kell, ezért a lakáskoncepció korábbi értékeit megtartva - figyelemmel a szociális helyzetre és az önkormányzati vagyongazdálkodási felelősségére, ezért új stratégiát dolgozott ki. Az önkormányzat egyik kiemelkedő fontosságú feladata a lakásgazdálkodás tovább fejlesztésének elősegítése, a közép- és hosszú távon meghatározott lakáspolitikai feladatok, a fejlesztési irányok meghatározása. A koncepció továbbra is a szélesebb lakosság igényeit egyaránt célozná, lehetőséget kínálna mind a szociálisan rászoruló, mind a kedvezőbb jövedelmi helyzetben lévő családok részére. A Lakáskoncepció részét képezi a lakóépületek energiahatékonyságát érintő támogatások ismételt bevezetése.

Elkészült és a képviselő-testület elé került Kispest környezetállapotának elemzése, értékelése, a Környezetvédelmi Program elfogadása a 2024-2029. évek közötti időszakra. A városvezetés köszönetet mondott az anyagot összeállító Zöldprogram Irodának. Büszkék lehetünk arra a munkára, amelyet az elmúlt években a kerület zöldítéséért folytattak – méltatták tevékenységüket.

Elfogadták az önkormányzat szándéknyilatkozatát az energiaszegénység elleni nemzetközi fellépést sürgető nyilatkozathoz való csatlakozásról.

Átfogóan értékelték az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámolót, amelynek kapcsán a területet felügyelő Vinczek György alpolgármester arról beszélt, hogy milyen nehéz országos politikai környezetben kell végezni a napi munkát a gyermekvédelemben, de mi tesszük a dolgunkat – mondta. Fontos és izgalmas terület ez, amelynek résztvevői minden évben értékelik munkájukat, a kerületi jelzőrendszer működését.

Idei támogatások megítéléséről is döntöttek a Kispesti Iskola Támogatási Alapból. A nem kötelezően ellátandó feladatra 2024. költségvetési évben 18 millió forint áll az iskolák rendelkezésére.

Döntöttek a 2025. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról is.

Elbírálták az alapítványi pályázatok 2024. évi támogatásait. Idén civil szervezetek támogatására 35 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre, amelyre pályázhattak a szervezetek. Összesen 71 szervezet pályázata érkezett be, közülük 18 alapítványi, ebből 68 szervezet pályázata volt befogadható. A pályázók szervezetek 50 százaléka 2 tevékenységi körre pályázott, tehát 106 projekt valósul meg a pályázatok keretében.

Megválasztották a Kispesti Rászorultak Megsegítéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjait, és módosították az alapítvány alapító okiratát. Az Alapító Okirat módosítására kizárólag Somogyi Lászlóné kuratóriumi tagságának betegség miatti lemondása miatt volt szükség. A kuratóriumi tagok száma 6 fő (elnök + 5 fő). Az új kuratóriumi tag Bencsik Bence, aki a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum családgondozója. A városvezetés megköszönte Somogyi Lászlóné sokéves lelkes munkáját.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetői megbízásra - 2025. február 1-től 2030. január 31-ig tartó öt éves, határozott időre - vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást elfogadta és a felhívás megjelentetését jóváhagyta.

Elfogadták a képviselők a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2023. éves beszámolóját és 2024. éves üzleti tervét és a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Kft. 2023. évi beszámolóját.

Jóváhagyták a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzati intézmények működéséről, illetve a 2023. évi belső ellenőrzi jelentést a polgármesteri hivatal és intézményeinek működéséről.

A testületi-ülés végén pedig beszámolókat fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és márciusi időszak legfontosabb eseményeiről.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők az idei  Kispest Díszpolgára cím, valamint a Kispestért elismerő oklevelek adományozásáról. A díjak és elismerések átadására a Városünnep keretében kerül majd sor.

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 2, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva