Június 16, 2024
Átmeneti gazdálkodás és energiamegtakarítási intézkedések a testület előtt
Bejegyzés: - Gajda - November 9, 2022
A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, kerékpárosbarát fejlesztésekről, a Kispesti Uszoda vezetői pályázatáról, az intézmény kényszerű téli bezárásáról, átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási intézkedésekről is döntött a képviselő-testület szerda délután.

Az ülés kezdetén egyperces néma felállással adózott a képviselő-testület a közelmúltban elhunyt korábbi hivatali dolgozó, Molnár László és a Kispesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Molnár Ferenc emlékének.

A testület zárt ülésen döntött intézményvezetői pályázatról, így a Kispesti Uszodát további 5 évig a jelenlegi igazgató, Tóth András irányítja.

A zárt ülést követően elsőként a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” elnevezésű projekttel kapcsolatos napirendet tárgyalta a testület. Az Üllői úton és a Hunyadi utcában valósulnak meg kerékpáros fejlesztések, továbbá kerékpártámaszok, illetve fedett kerékpártárolók is lesznek majd. A Hunyadi útra tervezett kerékpársáv terve vitát generált: Song Simon képviselő a lakókkal való egyeztetést szorgalmazta a megvalósítás előtt, Varga Attila alpolgármester azt mondta, a problémás ingatlanokkal lesz egyeztetés, viszont induljon el a kivitelezés. Végül egyetértettek a képviselők módosított konzorciumi együttműködési megállapodás és támogatási szerződés tervezetében foglaltakkal, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodások aláírására (szerződő felek: Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Kispest Önkormányzata).

Kiválik a Polgármesteri Hivatalból és önálló költségvetési szervként működik 2023. január 1-jétől a Kispesti Rendészeti Központ (KRK). Az átszervezésre azért van szükség, mert a rendészeti feladatok az általános közigazgatási feladatoktól részben eltérő szemléletmódot igényelnek. Gajda Péter polgármester a napirend kapcsán elmondta: az önálló működés egy újabb jelentős lépés a KRK hatékonyabb működésének irányába. A változáshoz igazodva módosította a testület az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról, valamint a korlátozott behajtási övezetről, az önkormányzati elismerések adományozásáról és a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendeleteket is.

Rendeletet alkottak a képviselők az átmeneti gazdálkodásról a 2023. évi költségvetés elfogadásáig. Felhatalmazást adtak a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza. A felhatalmazás időtartama 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig tart. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

Módosult az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló rendelet. A módosítás a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása, továbbá értékesítése során a gyakorlati tapasztalatok alapján állapít meg a korábbinál részletesebb szabályokat, illetve szűkíti az értékesíthető lakások körét és a Tulajdonosi Bizottság korábbi döntésének eleget téve újra szabályozza az értékesítési feltételeket. A nyugdíjasházi lakás visszaadása esetén a bérlő részére visszafizetendő térítés mértékének megállapítására vonatkozó szabályt szigorítja, ezáltal a csökkentés mértéke évi 5 százalék helyett 10 százalékra módosul, a legalacsonyabb visszafizetendő összeg mértéke is csökken. A vételi feltételek szigorítása és szűkítése valósul meg azáltal, hogy akkor vásárolható meg a lakás, ha a bérleti szerződés legalább 10 éve fennáll, továbbá határozott időre szóló bérleti szerződés esetén az önkormányzat nem kívánja a lakásokat értékesíteni. A cél az, hogy minél több lakás az önkormányzat tulajdonában maradjon, és a rászorulók részére a jövőben is álljanak rendelkezésre bérbe adható lakások.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy 1 milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt-től 2023. január 2-től 2023. december 31-ig. A polgármester elmondta: biztonsági tartalék a keret, idén nem kellett felhasználni, és remélhetőleg a jövő évben sem lesz rá szükség.

Jóváhagyta a testület az önkormányzati intézmények vezetői által elkészített energiamegtakarítási intézkedési terveket. Az előterjesztés szerint az energiahordozók árai jelentősen megemelkedtek a 2021-es évhez képest, amikor az önkormányzat teljes energiahordozó-költsége negyedmilliárd forint volt. 2023-ban ez várhatóan megközelítőleg 2 milliárd forint lesz. Ez a változás nehézzé teszi az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés tervezését és a költségvetés egyensúlyának a biztosítását. Az önkormányzati intézmények vezetői konkrét intézkedési terveket dolgoztak ki, amelyekkel lényegesen csökkenthetők a közműköltségek. Az összes javaslat megvalósulása esetén, a téli időszakban 20 százalék éves szinten összesen akár 10 százalék megtakarítás is realizálható, az időjárás függvényében. A Kispesti Uszoda intézkedésében szerepel a bezárásra vonatkozó javaslat 2022. december 19-től 2023. március 31-ig. Gajda Péter elmondta: a takarékosság jegyében a Polgármesteri Hivatal novembertől péntekenként zárva tart, a Kispesti Kaszinó, a Kispesti Vigadó és részlegesen a Nagy Balogh János Kiállítóterem is bezárt. A legfontosabb alapfeladatokat – az egészségügyi, szociális, illetve bölcsődei és óvodai ellátást változatlanul biztosítja az önkormányzat.

Hiller István, a kerület országgyűlési képviselője, hozzátette: a kormány költségvetése alapján jövő évi lehetőségek még szűkebb mozgásteret engednek majd, helyi szinten inkább megoldani, mint élesíteni kell a problémákat.

Egyetért a képviselő-testület a Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) felülvizsgálati anyagában foglaltakkal, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott visszajelentés Covenant of Majors (Polgármesterek Szövetsége) felé történő megküldéséről gondoskodjon. A 2018-ban elkészült SECAP a 2017-es év adatai alapján dolgozott, a jelenlegi felülvizsgálat a 2017-es adatok figyelembevételével mutatja a változásokat a 2019-es év fogyasztásához mérten. A polgármester elmondta, az önkormányzat már tett intézkedéseket korábban is: számos intézményben jelentős energiahatékonysági beruházás történt saját, valamint európai uniós támogatással, és ezeket folytatni kell a jövőben is.

Szándéknyilatkozat írt alá az önkormányzat a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ) napelemes rendszer kiépítéséről a Forrásházban. Ezzel az önkormányzat hozzájárul a rendszer kiépítéshez. Az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a beruházáshoz, a projekt az MTVSZ által elnyert pályázati támogatásból valósulna meg.

Módosító megállapodás aláírásáról döntöttek a képviselők az Ady Endre Református Általános Iskolában megvalósuló kültéri kézilabdapálya kialakításával kapcsolatban. Az októberi ülésen már döntés született arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség használatában álló Ady Endre út 73-75. alatti ingatlanon történő kézilabdapálya épüljön az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében, a Magyar Kézilabda Szövetség megvalósításában. Az egyházközség az Árpád u. 47. alatti ingatlanon tulajdoni jogot szerzett, ezért a tervezett beruházás két ingatlanon valósulna meg. Ezért kérelmezte az Önkormányzattól, hogy a beruházással érintett ingatlanok közötti kerítés szűnjön meg, ezáltal a tervezett sportpálya nagyobb területre kerülhetne, jobb kihasználtsággal működhetne, továbbá az iskolai egyéb tevékenységek is jobban érvényesülhetnének.

Az Étkezési Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a testület. Vinczek György alpolgármester elmondta: júliustól új közétkeztetési szerződés lépett hatályba, az új szolgáltató ettől az időponttól a Pannon Menza Kft., amely a szolgáltatást a nyári napközis táborban kezdte meg. A tábor 8 hetes időszaka alatt minőségi kifogás nem érkezett. Szeptembertől viszont romlott a minőség. A szolgáltató 2022. október 26-i levelében az egységárak 40 százalékos emelésre tett javaslatot, amelynek vizsgálata megkezdődött. Ferenczi István képviselő hozzátette: számos, a szerződésben vállalt feladatot sem teljesített a cég.

Elfogadták a képviselő-testület 2023. évi munkarendjét is. Az ülések tervezett időpontjai 2023-ben: február 14., április 20., május 18., június 22., szeptember21., november 23. és közmeghallgatás.

 

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Június 2, 2024
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2024
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva