December 6, 2022
Szigorított fakivágási rendeletén az önkormányzat
Bejegyzés: - Gajda - Június 16, 2022
Többek között rendeletmódosításokról, intézményi támogatások odaítéléséről és az engedély nélküli fakivágásért kiszabható bírság drasztikus emeléséről is tárgyaltak mai ülésükön az önkormányzati képviselők.

A képviselő-testületi ülés elején egy perces néma főhajtással emlékeztek meg az önkormányzat tagjai és a városháza munkatársai Szűcsné Juhász Csilláról, az Árnyas óvoda május végén elhunyt intézményvezetőjéről.   

Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Szegfű utca 10. szám alatti iskolát, amelyben jelenleg a Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola működik, köznevelési feladatok ellátására adja át térítésmentes használatra a Baptista Szeretetszolgálatnak. Ezzel a döntéssel vélhetően megoldódik az önkormányzat vagyongazdálkodási problémája is úgy, hogy az itt tanuló gyerekek érdekei is érvényesülhetnek, hiszen folytathatják, illetve befejezhetik megkezdett tanulmányaikat – mondta a vitában Gajda Péter polgármester. A baptisták az üzemeltetésen túl az épület felújítására és a karbantartására is vállaltak kötelezettséget.

Egy másik napirend kapcsán pedig arról döntöttek a képviselők, hogy immár 15 évre ugyancsak térítésmentesen adja használatba az Ady Endre Református Általános Iskolát a Budapest–Kispest–Központi Református Egyházközségnek, akik az elmúlt években már használták, gondozták az intézményt, felújították az épület egy részét. Mindkét intézmény esetében az önkormányzat, a közüzemi számlák maradéktalan befizetésének biztosítékaként 2,5-2,5 millió forint óvadékot határoztak meg a szerződésben.  

A képviselők módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások bérléséről szóló rendeletet.

A rendelet módosítása a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása során állapít meg a korábbinál részletesebb szabályokat, illetve szűkíti az értékesíthető lakások körét. A bérbeadás időtartamát a korábbi hat hónapról egy évre emeli, egyúttal a bérleti jogviszony teljes időtartamának 5 évben megszabott időbeli korlátozását megszünteti, így lehetőséget ad arra, hogy ha valaki hosszabb távon sem tudja más módon lakhatását megoldani, továbbra is önkormányzati lakást bérelhessen. A módosítás többek között korlátozza az értékesíthető lakások körét, szolgálati lakások esetén sem teszi lehetővé a bérlő részére a lakás megvásárlását annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló lakások száma ne csökkenjen, hanem az önkormányzat feladatainak ellátását szolgálja.

Módosították az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca által határolt terület, az úgynevezett Városkapu Kerületi Építési Szabályzatáról (KÉSZ) szóló korábbi önkormányzati rendeletét. Jelen módosítást a Vak Bottyán utca – Tompa utca – Üllői út – Mátyás Király utca által határolt területre kezdeményezte egy befektető. A változások érintik a lakó-rendeltetésű épületek elhelyezése esetén a 45 négyzetmétert meghaladó lakásonként biztosítandó várakozóhelyek számát. Mivel a kerületi rendelet alacsonyabb szintű jogszabály, és bár az önkormányzat szerette volna, nem írhat elő szigorúbb feltételeket a lakásokhoz tartozó kötelező parkolóhelyek építésére. Míg korábban a magasabb szintű jogszabályban „minimum egy” beállót írtak elő lakásonként, a jelenlegi szabályozás már csak „maximum egyet” – hangzott el a vitában képviselői kérdésre válaszolva.

Módosították, alaposan megszigorították a kerület fák védelméről szóló önkormányzati rendeletet is. A rendelet az egységes értelmezés érdekében meghatározza a használt fogalmakat: például mi a cserje, a fás szárú növény, fakivágási terv, vegetációs idő, a fapótlási egységár, a fapótlási terv stb., de szigorúan szabályozza a fakivágás szabályait és az eljárás menetét. Ékes Gábor képviselő javaslatára az illegális fakivágásra a jogszabályban előírt legszigorúbb szankciót fogadták el a képviselők, azaz illegális fakivágás esetén magánszemély 200 ezer forintra, jogi személy pedig akár 2 millió forintra is büntethető. Korábban ennek mértéke magánszemély esetén 150 ezer, míg jogi személy esetén csupán 300 ezer forint volt – tájékoztatta a képviselőket Varga Attila alpolgármester.

A rendelet hatálya nem terjed ki a magánterületen álló gyümölcsfákra (kivéve a diót, a szelídgesztenyét, a mogyorót és a díszfának nemesített gyümölcsfákat).

Előzetes koncepcióról tárgyaltak a képviselők a KÉSZ területén, a Hofherr Albert utca – Iparos utca –Lajosmizsei vasútvonal által határolt tömbre, illetve a döntési javaslatot a szabályozási terv módosításának előkészítésére. Az érintett ingatlan-együttes szerepel Budapest Főváros barnamezős kataszterében, azaz elhagyott, alulhasznosított terület, egy ideje üresen áll, várja a megfelelő befektetőjét. Alapvetően lakások építése a fejlesztő célja, és bár a „vi” (vegyes intézményi) övezet ezt nem tiltja, de a kérdéses ingatlanok konkrét építési övezetében jelenleg nem megengedett a lakófunkció. A napirend tárgyalásánál felmerült, hogy mivel a Lajosmizsei vasút

fejlesztése napirenden van – a testület idén már tárgyalta ennek koncepcióját – amelynek
megvalósítása befolyásolhatja az ingatlanok hasznosítását.

Várakozással nézünk a beruházó terveinek elébe, mert ha valóban megépülne a jelenleg tervezett több mint 300 lakásos, a kertvárosi építkezésnél jóval magasabb társasház, akkor az komoly közlekedési terhet visz majd az amúgy is forgalmas Hofherr utcára. De meg kell várni a befektető végleges tanulmányát, és majd akkor mondunk véleményt a tervekről – válaszolta Song Simon kérdésére a Kertváros önkormányzati képviselőjeként Vinczek György.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a Kispesti Árnyas Óvoda vezetője, Szűcsné Juhász Csilla 2022. május 27-én bekövetkezett halála után a vezetői feladatokat átmenetileg az óvodavezető-helyettes, Botos-Győző Adrienn látja el.

A képviselő-testület jóváhagyta a Kispesti Uszoda intézményvezetői pályázatának kiírását. A vezetői megbízás 2023.január 1jétől öt éves, határozott időre szól majd.

A képviselők döntése alapján a Kispesti Iskola Támogatási Alapból egy-egy millió, szabadon felhasználható forintot kap idén is a Bolyai, az Eötvös, a Vass, az Erkel, a Gábor, a Pannónia, a Kós, a Puskás, az Ady, a Móra iskola, a Deák gimnázium, a Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola.  

A támogatás megítélésére a koronavírus-járvány miatt utoljára a 2020-ben a hagyományoktól eltérően a tanév vége helyett csak 2020 novemberében került sor, míg a 2021. évi költségvetésben nem tudta biztosítani az önkormányzat a támogatást.

A képviselő-testület döntése értelmében az üres óvodapedagógusi álláshelyekre pedagógiai asszisztensek alkalmazását engedélyezi: az Arany óvodában 3, a Gyöngykagylóban 2, míg a Szivárvány óvodában 1.

Döntés született az óvodai álláshelyekről is: a 2022/2023-as nevelési év szeptemberében a rendelkezésre álló adatok szerint 1346 fővel kezdik meg a nevelési évet az önkormányzati fenntartású óvodák. A 11 óvodai intézményalapító okirata alapján 1652 fő gyermeket tudnak ellátni.

A képviselők ehhez igazították az intézményi álláshelyek számát.

A 65 csoport ellátásához a jelenleginél kevesebb óvodapedagógus, illetve nevelést-, oktatást segítő szakember szükséges. Ezért összesen 8 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, valamint 1 óvodatitkári álláshely került megszüntetésre. Az álláshelyek jelentős ideje nem betöltöttek, eddig a magasabb csoportlétszámot helyettesítéssel, átmeneti napközbeni csoportösszevonással, nyugdíjas pedagógusok megbízási szerződéssel történő
vissza-foglakoztatásával szolgálták ki az intézmények. A státuszok megszüntetése így részben üres álláshelyek elvonásával történik. Az intézmények számára a továbbiakban is biztosított marad a sajátos nevelési igénnyel élő gyermekek ellátásának segítésére gyógypedagógiai asszisztensi, pedagógiai asszisztensi álláshely.

A képviselő-testület Kispest várossá válásának 100. évfordulójához kapcsolódóan döntött a Kispesti Értéktár létrehozásáról is, amelynek működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával megbízta a KMO Művelődési Központ és Könyvtár tagintézményét, a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményt. Az értéktár munkáját háromtagú bizottság koordinálja: Siklós Zsuzsanna, történész, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, mint elnök, Popovics Beatrix, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kispesti fiókjának vezetője, valamint Nagy Attila építész.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2021. évi támogatási elszámolását és döntöttek az alapítvány 2022. évi 3 millió forintos támogatásáról. Programjaik megvalósításához, elsősorban a XXXI. Wekerlei napok megtartásához három millió forint támogatást kap 2022-ben a Wekerlei Társaskör is. 

 

A testületi ülés végén Gajda Péter polgármester az önkormányzat és a városvezetés nevében megköszönte Dódity Gabriella kormánypárti listás önkormányzati képviselő Kispestért végzett munkáját, aki a Fővárosi Közgyűlésben folytatja politikai tevékenységét.  


Bejegyzés: - Gajda - December 5, 2022
Bejegyzés: - Gajda - November 27, 2022
Bejegyzés: - Gajda - November 10, 2022
Bejegyzés: - Gajda - November 4, 2022
Bejegyzés: - Gajda - November 3, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Október 30, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Október 26, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Október 25, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Október 25, 2022
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva