Június 16, 2021
Emléktábla Seres László tizedesnek
Bejegyzés: - Gajda - Május 27, 2021
Katonai tiszteletadás mellett avatták fel a II. világháborúban elesett és a Magyar Vitézség Arany Éremmel kitüntetett, kispesti születésű Seres László tizedes emléktábláját a Trefort szakgimnázium homlokzatán ma délután. Az emléktáblát a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatósága állíttatta.

Köszöntőjében Dr. Hermann Róbert főtanácsos arról beszélt, hogy a II. világháborúban számos olyan példát lehet felsorolni, amikor magyar katonák önfeláldozó módon hajtottak végre egy feladatot. Nem azért, mert feltétlenül egyetértettek magával a háborúval, amit folytattak, hanem mert azt a parancsot, feladatot kapták, és mert a saját és bajtársaik, alakulatuk biztonsága ezt követelte meg tőlük. Közéjük tartozott az 1914-ben Kispesten született Seres László is, aki a budapesti I. felderítő zászlóalj állományában vonult ki 1941 nyarán a keleti frontra az I. gépkocsizó dandár kötelékében és vett részt a harcokban. A veszteségi nyilvántartás szerint 1941. október 22-én halt hősi halált, a fegyvertényére vonatkozó levéltári forrás vagy hiteles visszaemlékezés nem áll rendelékezésre – mondta a történész. 1944-ben jelent meg egy Hősök Aranygárdája című könyv, e szerint, amikor ki kellett puhatolni az ellenség helyzetét és erőit, Seres tizedes járőrtársaival hólepelben indult felderíteni az ellenség helyzetét és erőit. Sikerült megközelíteniük az ellenség állását, majd azt egy váratlan rohammal elfoglalták. Igyekeztek azt megtartani, ám a szovjet Vörös Hadsereg egyik egysége ellenlökést hajtott végre. Seres harmadmagával végsőkig tartotta az állást, a harcban a járőr minden tagja elesett.

1942. január 19-én a magyar királyi honvédség katonái közül tizenötödikként kapta meg Seres László tizedes a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Ez a legénységi állomány legmagasabb kitüntetése volt. Összesen 40-en kapták meg a II. világháború alatt mozgósított egymillió katonából. Ezért is lehet büszke Seres tizedesre Kispest. Fontos hangsúlyozni, hogy amikor megemlékezünk Seres László tizedesről, a társairól és a hőstettről, az nem politikai értékítéletet jelent, hanem az emberi nagyságról, az emberi kitartásról, a katonai vitézségről és a hősiességről szól – zárta beszédét a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese.

Az ünnepség végén Gajda Péter polgármester és Dr. Hermann Róbert helyezték el az emlékezés koszorúit.

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 12, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Május 31, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Május 26, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Május 25, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Április 30, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Április 22, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Április 16, 2021
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva