Október 26, 2021
Továbbra is ingyenes a bölcsőde Kispesten
Bejegyzés: - Gajda - Április 30, 2021
A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően, a képviselők online javaslatai és véleményei alapján a testület helyett Gajda Péter polgármester hozott határozatokat és döntéseket április 30-án.

Alkotmányjogi panaszt nyújt be az önkormányzat a helyi adó mértéke tárgyában. Ennek előzménye, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a kormánynak a járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott egyik rendelete értelmében az önkormányzatok 2021-re sem adót emelni, sem újat kivetni nem jogosultak, a másik rendelet pedig a helyi iparűzési adó mértékét – mikro-, kis- és középvállalkozások esetén – 1 százalékban állapította meg (tavaly és az idei évre 2 százalék volt tervezve). A rendelkezések az adóbevételek drasztikus csökkentése révén az önkormányzatok, így Kispest gazdálkodását is súlyosan megnehezítik, emellett az előterjesztés szerint alkotmányossági aggályokat is felvetnek, mert az önkormányzat autonómiáját, adóztatáshoz való alkotmányos jogát is sértik.

Módosultak az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, valamint a talajterhelési díjról szóló rendeletek.

Két szemeszterrel meghosszabbodik a „REFEE” (Kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja) Kispest-Magyarország projekt, amelyet a koronavírus- járvány miatt függesztettek fel 2020 márciusában. A VIA University College programjának befejezése így 2023. december 31-re tolódik. A projekt elsődleges célja a gondozók kompetenciáinak, készségeinek és tudásának fejlesztése a gyermekek életminőségének javítása és fejlődésük elősegítése érdekében.

Konzorciumi együttműködési megállapodást köt az önkormányzat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel és a Fővárosi Önkormányzattal a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” című pályázat megvalósítására. A konzorcium 2016-ban nyújtott be pályázatot a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, melyre bruttó 350 millió Ft-ot nyert. A projektre előirányzott támogatást 2016-ban az előkészítés alatt álló műszaki tartalom mellett határozták meg. A projektfejlesztés során az építőipari árak emelkedésének, a folyamatosan pontosításra kerülő műszaki tartalmaknak és hatósági előírásoknak köszönhetően jelentős többletfinanszírozási igény merült fel. A Fővárosi Önkormányzattal, a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával (RFPIH) történt egyeztetések, illetve a ,,Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum aláírása után a pályázatit újra benyújtották az RFPIH-hoz, amelynek a költségvetési többletfedezete rendelkezésre áll 941.100.000,- Ft értékben. 2021. január 27-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a VEKOP-5.3.1-15-2020-00013 azonosítószámú projekt támogatását. A folytatáshoz szükséges a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a támogatásban részesített projekt megvalósítására.

A Templom téren állítják fel Szent István király szobrát. A 2,5 méter magas bronzszobrot Harmath István szobrászművész készítette a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, 2019 szeptemberében a BTM Budapest Galéria szakértői véleményezték az alkotás makettjét és köztéri felállításra alkalmasnak találták. A szobor ezt követően elkészült, azonban nem állították fel az eredetileg tervezett helyszínen. A Fővárosi Önkormányzat és az alkotó közösen keresett a szobor számára egy méltó helyet. A 2020. július 3-i bejárás alkalmával esett a választás a Kispesti Templom térre.

Elfogadta a polgármester az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, és azt megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának, mint gyámhatóságnak. A gyermekvédelem elsődleges célja a gyermek családon belül történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői és más hozzátartozói gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása.

Továbbra sem kell fizetni Kispesten a bölcsődei ellátásért. A kerület lakosságának átlagos vagyoni helyzete nem teszi lehetővé, hogy bölcsődés korú gyermekek esetében az önkormányzat pluszköltséget hárítson a családokra.

 


Bejegyzés: - Gajda - Október 20, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 11, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 11, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 8, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 3, 2021
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva