Október 26, 2021
Folytatódik a rehabilitációs foglalkoztatás a Forrásházban
Bejegyzés: - Gajda - Március 27, 2021
A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően, a képviselők online javaslatai és véleményei alapján a testület helyett Gajda Péter polgármester hozott határozatokat és döntéseket a március 26-án.

Módosult az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, valamint a lakások béréről szóló rendelet. A módosítás megteremti a lehetőséget egyes esetekben a helyiségek ingyenes használatba adására vagy kedvezményes bérbeadására, mely e szabályozás nélkül nem volna lehetséges. Ezzel elősegíti a közfeladatok ellátását.

Az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló rendelet módosítását az indokolta, hogy az Építéshatósági Iroda megszűnt, feladatait a Kormányhivatal vette át. A tervdokumentáció ellenőrzési feladatát a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda, illetve a főépítész látja el.

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet is. A változás oka, hogy a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnál alkalmazott intézményi térítési díj egyes szolgáltatások esetében csökkent, a személyi térítési díj nem változott.

Folytatódik a rehabilitációs foglalkoztatási együttműködés a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A rehabilitációs foglalkoztatás az önkormányzat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Kézmü Nonprofit Kft. háromoldalú együttműködési megállapodása nyomán jött létre 2016-ban. A Kézmű Nonprofit Kft. a Dobó Katica utcai Forrásház Lelkiegészség-központban egy új, 40 fős telephelyet létesített. A védett körülmények között dolgozók közül húszan a Forrásház ügyfelei közül kerülnek ki, tízen más kispesti lakosok és tízen területi megkötöttség nélkül jelentkezők lehetnek. A 2016. április 28-án megkötött együttműködési megállapodás határozott időre szólt, az abban foglalt öt év 2021. április 28. napján lejár. Ezért szükséges a megállapodás meghosszabbítása.

Módosul a praxisközösségbe lépő alapellátó orvosok rendelési ideje, mert a praxisközösségekről szóló Kormányrendelet a belépőknek legalább heti 20 óra rendelési időt ír elő.
A 31. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Király Lilla rendelési ideje: hétfő és szerda 08.00-12.30, kedd és csütörtök 15.00-19.00, péntek – páratlan héten 08.00-11.00, páros héten – 12.00-15.00.
A 26. számú felnőtt háziorvosi körzetét ellátó dr. Bodrog Andrea rendelési ideje: hétfő és szerda 15.30-19.00, kedd és csütörtök 08.00-13.00, péntek – páratlan héten 12.00-15.00, páros héten – 08.00-11.00.

A 27. számú felnőtt háziorvosi körzetét ellátó dr. Szikszai Melinda rendelési ideje: hétfő és szerda 15.30-19.00, kedd és csütörtök 08.00-13.00, péntek – páratlan héten 12.00-15.00, páros héten – 08.00-11.00.
A 28. számú felnőtt háziorvosi körzetét ellátó dr. Szücs Anikó rendelési ideje: hétfő és szerda 08.00-13.00, kedd és csütörtök 15.30-19.00, péntek – páratlan héten 12.00-15.00, páros héten – 08.00-11.00.
A 30. számú felnőtt háziorvosi körzetét ellátó dr. Gally Zsófia rendelési ideje: hétfő és szerda 15.30-19.00, kedd és csütörtök 08.00-13.00, péntek – páratlan héten 12.00-15.00, páros héten – 08.00-11.00.

Egyéni képviselői indítványt nyújtott be Paróczai Anikó, valamint Dódity Gabriella. Mindkét indítvány az önkormányzat tulajdonában álló, közterületek használatáról szóló rendelet módosítására vonatkozott a közterületi használati díjak elengedésével, mérséklésével kapcsolatban. A döntést a költségvetés stabilizálásának érdekében elhalasztották, amíg a kormányzattal már folyamatban lévő kompenzációs tárgyalások eredményei ismertté nem válnak.
A szakiroda által elvégzett hatásvizsgálat alapján csak vendéglátó tevékenységek esetén a vendéglátóipari teraszok, előkertek díjának elengedése 2021 áprilisától az év végéig 2,8 millió forint kieséssel jár, valamennyi vendéglátó tevékenységet ellátó pavilon díjának elengedése becslések szerint további 101 millió forint elmaradó bevételt jelentene az önkormányzat számára. Valamennyi Kispest területén közterületet használó pavilontulajdonos vállalkozó díjának elengedése havi szinten 2,94 millió forint bevételkiesést, év végéig, 9 hónapra számolva pedig 26,2 millió forint elmaradó bevételt jelentene. A díj mérséklése, csökkentése esetén azzal arányos bevételkieséssel kell számolni.

Újabb egy évre megállapodást köt az önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, valamint megújítja az együttműködést a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Egyesülettel. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 2016. évi Kormányrendelet szerint az állatok védelmével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása részben a települési önkormányzat jegyzőjének a feladata. Ezen önkormányzati feladatellátását határozatlan idejű együttműködési megállapodás keretei között a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Egyesület látja el a kerületben. A feladat elvégzéséhez az Önkormányzat határozott idejű támogatási szerződés alapján havi támogatást nyújt.

 


Bejegyzés: - Gajda - Október 20, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 11, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 11, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 8, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Október 3, 2021
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva