Április 16, 2021
Döntés az óvodai körzethatárokról
Bejegyzés: - Gajda - Február 26, 2021
A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testület helyett Gajda Péter polgármester hozott határozatokat és döntéseket a mai online ülésen.

Módosult a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről szóló rendelet, mert az indoklás szerint az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, az elbírálás során felmerült körülmények indokolttá teszik, hogy a 2015-ben hozott alaprendeletet rendelet igazodjon a gyakorlati tapasztalatokhoz és a lakosság igényeihez. Így egyebek mellett a települési támogatásra való jogosultság összeghatárait igazították a gyakorlathoz és szabályozták a rendkívüli települési támogatás gyakoriságát.

A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert tavaly novemberben döntés született a KMO Művelődési Központ és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház) összevonásáról.

A közszolgálati tisztviselők napjáról és a 2021. évi igazgatási szünetekről szóló rendelet szerint július 1-je a közszolgálati tisztviselők napja a köztisztviselők számára munkaszüneti nap. A nyári az igazgatási szünet 2021. július 19-től augusztus 22-ig tart. A téli igazgatási szünetet 2021. december 20. és 2022. január 2. között tartják a Polgármesteri Hivatalban.

Folytatódik az együttműködés a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (OSzSK) és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum (KSZSZC) között; a KSZSZC és az OSzSK 2016 óta működik együtt annak érdekében, hogy az OSzSK által működtetett népkonyhai ellátás a Forrásházban elérhető Iegyen. A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult kispestieknek, akik más étkezési formát nem vesznek igénybe. Az önkormányzattal 2016. március 3-án megkötött együttműködési megállapodás határozott időre szólt, az abban foglalt öt év 2021. március 3-án lejár. Ezért volt szükséges új megállapodást kötni.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Kispesti Gyöngykagyló óvoda intézményvezetői megbízására, mert a vezető a második vezetői ciklusa2021. július 31-én lejár.

Módosultak az óvodai körzethatárok, ez a lakosságadatok alapján vált szükségessé. A Kispesti Arany Óvoda német nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését is ellátja egy óvodai csoportban, ezért az intézmény felvételi körzete a német nemzetiségi csoportra vonatkoztatva Kispest közigazgatási területe lett.

 


Bejegyzés: - Gajda - Március 23, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 28, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 26, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 12, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 6, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Február 4, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Január 20, 2021
Bejegyzés: - Gajda - Január 13, 2021
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva