Július 5, 2020
Munkához látott az új képviselő-testület
Bejegyzés: - Gajda - November 26, 2019
Többek között Lackner Csaba bizottsági tagságának megszüntetéséről, telek- és építményadó-emeléséről, a helyi tűzoltóság támogatásáról, a Kerületi Építési Szabályzatról döntöttek a képviselők az idei év utolsó testületi ülésén.

Hosszas politikai, olykor személyeskedésbe hajló vita után, visszahívták a Szociális- és Lakásügyi Bizottságból és elnökhelyettesi pozíciójából az alakuló ülésen megválasztott Lackner Csaba képviselőt, helyére a bizottságba Paróczai Anikót választották meg. Ezen kívül a képviselő-testület tagjai határozatban fogadták el, hogy felszólítják Lackner Csabát arra, hogy mondjon le képviselői mandátumáról, és távozzon a kispesti közéletből. Gajda Péter polgármester a vitában elmondta, a „Lackner-ügyet” nem lehet Kispesttel egybemosni, hiszen bármennyire is feketén akarják sokan feltüntetni a kerületet, a kampány sem erről az ügyről szólt itt helyben, hanem azokról az eredményekről, óvodák, bölcsődék, iskolák fejlesztéséről, beruházásokról, amelyeket az elmúlt években elértek.

A képviselő-testület rendeletet alkotott a kerület átmeneti gazdálkodásáról, amelyre 2020. január elsejétől a 2020. évi költségvetés elfogadásig van szükség.

A várható költségvetési többletbevételek miatt módosították a képviselők az önkormányzat építményadóról szóló helyi rendeletét. A 2020. január elsejétől életbe lépő módosítás szerint az építményadó (eddig 1270 forint) 22 százalékos növekedés után 1.550.- Ft/négyzetméterre módosul. A vitában Gajda Péter elmondta, hogy sajnos Kispest forráshiányos kerület, hiszen nincsenek nagy gyárai, repülőtere, mint a környezetében lévő kerületeknek, így a jogszabályok adta lehetőségekkel élve tudja emelni csak bevételeit. A polgármesteri hivatal illetékes irodájának vezetője kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez az emelés közepes mértékű, hiszen a jogszabályban akár 1800 forint/négyzetméter is lehetne az adó.
Hasonló indokkal módosították a helyi telekadóról szóló önkormányzati rendeletet is. 2020. január elsejétől, 12 és 10 százalék növekedés után, 1500 négyzetméter alatti telkek esetén 300 Ft/négyzetméterre, 1500 négyzetméter feletti telkek esetén 350 Ft/négyzetméterre módosul.
A két rendeletmódosítással várhatóan 80-100 millió forint többletbevétel származik, amelyet fejlesztésre fordíthat a kerület.

Mivel a kispesti bölcsődékben eddig nyersanyag norma fedezte a kiadásokat, 2016 óta nem emelték az étkezési díjakat. Az elmúlt években viszont megemelkedett az ételallergiás bölcsődés gyermekek száma, akiknek pedig speciális alapanyagokat kell vásárolni, és az árak is folyamatosan emelkednek, ezért a képviselő-testület, az előírt tápanyagmennyiség biztosításához, a nyersanyagköltség 2020. január elsejétől való emeléséről. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a nyersanyagnorma napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ez az emelés a bölcsődébe járó gyerekek csupán 20 százalékát érinti, hiszen a többiek valamilyen ok miatt nem fizetnek az ellátásért. Ezért nem is indokolt, hogy az emelést az önkormányzat átvállalja, ez csupán csekély mértékű és elsősorban nem a rászorultakat érinti – tette hozzá a vitában Vinczek György alpolgármester.

Kispest Önkormányzata a megalkotta a XIX. Kerület Vak-Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-49.) – Hunyadi utca – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca –Kolozsvár utca – kerület határ – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre a kerületi építési szabályzatát (KÉSZ). Az új szabályozásban elsősorban a megújult fővárosi településrendezési eszközökkel teremtették meg az összhangot, és egyúttal az építés rendjének szabályait is megújították. A KÉSZ tartalmazza a táj- és a természeti környezet alakításra vonatkozó, a közművekkel kapcsolatos és a közlekedési célú területekhez kapcsolódó, valamint a környezetvédelmi előírásokat, és rendelkezik a telekalakítás, az építmények, a járművek elhelyezésének, a parkolók kialakításának, a kertvárosias, a kisvárosias, a nagyvárosias területek, a zöld-, a gazdasági, a különleges, az erdő-, a vízgazdálkodási és a közlekedési területek felhasználásának és beépítésnek szabályairól.

A kerületi KÉSZ kiegészítéseként döntöttek a képviselők a XIX. Kerület Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt Wekerletelep területére készülő Kerületi Építési Szabályzattervezetről is. Az ehhez szükséges terveket a Perfektum Mérnöki Kft., a Lonberg Kft. és a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. tervezői készítették, partnerségi egyeztetésen kiegészítették, módosították.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 650 millió forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe 2020. január 2-tól 2020. december 31-ig az OTP Bank Nyrt.-től.

A képviselők tárgyalták az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. közötti megállapodást, amelyet a két fél a gyorsforgalmi út melletti városi erdő, a Kút-tói erdő felújítására és fenntartására kötöttek, amelynek kialakítását, felújítását az önkormányzat húsz millió forinttal támogatta. A napirend kapcsán, Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének kérdésére kiderült, hogy a Dódity Gabriella által beígért állami támogatás 10 millió forint még nem érkezett meg a Pilis Parkerdő részére, illetve nem is várható ez. Ezt a költséghiányt az önkormányzat nem tudja és nem is fogja átvállalni.

Szavaztak a képviselők arról, hogy kéri az önkormányzat „A wekerlei kispiac átépítése” című TÉR-KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének határidejének meghosszabbítását, mert az építési engedélyek elhúzódása és egyéb, korábban nem látott okok miatt az építkezés elhúzódik. A támogatási összeggel 2020. december végéig kell majd az önkormányzatnak elszámolnia, de várhatóan a használatbavételi engedély megérkezése után a piac 2020 tavaszán megnyílhat. A napirend kapcsán Horváth Gyula, Kispest kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem volt szerencsés a felújítást egy működő piacon végezni, mert ez is hátráltatta a munka határidőre való befejezését. De nehezítette a munkát az is, hogy folyamatosan szerettek volna megfelelni a wekerleiek, a piacon dolgozók és a helyi civilek igényeinek is, ami nem mindig volt összhangban egymással.

Együttműködési megállapodás aláírásáról is döntöttek a képviselők az önkormányzat és a dániai VIA University College (VIA) ,,REFEE" (kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja) programjának megvalósításáról. Céljuk, hogy az általuk más európai országokban (pl. Lengyelország, Románia) bevezetett program magyar megvalósítása. A kispesti bölcsődefejlesztési program, a Csillagfény bölcsődében 3 évig tart, 2020. január 1 - 2022. december 31. között.
Elfogadták a beszámolókat a Gyöngyvirág Kórusalapítvány (800 ezer), a Puskás Ferenc Alapítvány (450 ezer), az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Gyöngyszemek Alapítvány (100 ezer) és az Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítvány (40 ezer) 2019. évi támogatások felhasználásáról, valamint a kerületi alapítványok nyári táborozástámogatásáról, illetve a Deák gimnázium 2019.évi támogatásáról szóló szerződést.

Egyet értettek a képviselők azzal, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapjon a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságának Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Idén ezt a pénzt egy ipari mosógép (amely megfelel a védőruhák tisztítás és szárítási feltételeinek) beszerzésére, mosóhelyiség kialakítására használják majd. A támogatással a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósága 2020. június 30-ig számoljon el.

Elfogadta a képviselő-testület az Étkezési Bizottság féléves beszámolóját, az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, illetve, hogy a Kispesti Polgármesteri Hivatal, a Kispesti Egészségügyi Intézet, illetve a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet be nem hajtható kinnlevőségei kerüljenek törlésre.

 

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 29, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 18, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 14, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 13, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 11, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 10, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Április 21, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Április 20, 2020
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva