Július 5, 2020
Belterületi utak, járdák felújítására pályázik Kispest
Bejegyzés: - Gajda - Április 26, 2018
Többek között a Kispest Díszpolgára cím és a Kispestért Díj idei adományozásáról, a Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról, pályázatok beadásáról, alapítványok, civilszervezetek támogatásáról, valamint négy közoktatási intézmény átszervezéséről döntött áprilisi rendes ülésén a képviselő-testület.

Az ülés kezdetén köszönte meg a kispestiek bizalmát a kerület két régi-új országgyűlési képviselője, Burány Sándor és Hiller István.

A zárt ülést követően a rendőrkapitányság, majd a katasztrófavédelem, valamint a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2017. évi munkájáról szóló beszámolókat fogadták el a képviselők. A napirend kapcsán Plánk Róbert rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat támogatását, mint mondta, Kispest és a kapitányság is büszke lehet az eredményre: a kerület az egyik legbiztonságosabb Budapesten, 2017-ben csökkent a bűncselekmények száma, javultak a felderítési mutatók, nőtt a rendőri jelenlét a közterületeken.

Új rendeletet alkotott a testület az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról, a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, illetve módosította az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló rendeletet.

Nem értett egyet a testület Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi felhívásával. Mint hozzászólásában Gajda Péter polgármester elmondta, a kampányplakátokat is érintő plakátrendeletről van szó, amely helyes és nem sért jogszabályt. Nem engedjük, hogy gyűlöletkeltő tartalmak jelenjenek meg Kispesten. A Fidesz-KDNP-frakció szerint törvénysértő a rendelet, a polgármester szerint viszont, ha mégis jogszabályt sért, majd azt a bíróság mondja ki. Hozzátette, szeretné, ha Kispest a nyugalom és a béke szigete lenne – hangsúlyozta a polgármester.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum módosított Integrált Szakmai Programját, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát. A változást az indokolta, hogy a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) 2018-ban három lakással bővül, a CSÁO-ban plusz 1 fővel indokolt növelni a létszámot, mert csak így oldható meg biztonságosan mind két telephely szakmai tevékenysége. Várhatóan augusztus elsejével költözhetnek be az új lakók a most kialakított lakásokba.

Támogatta a testület, hogy a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola vonós és a gitár szakokkal, valamint új telephellyel (XIX. kerület, Kisviola utca 44.) bővül. A Deák gimnáziumban német nemzetiségi oktatást vezetnek be évfolyamonként fél osztályban. Az Erkel iskola alapdokumentumában ezentúl szerepel majd, hogy évfolyamonként egy osztályban van nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás. A Kós iskolában pedig 490-ről 510 főre nő a felvehető maximális gyermeklétszám.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót. A napirend kapcsán az előterjesztő, Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy az új oktatási törvényben korábban megszüntették ugyan az iskolai gyermekvédelmi felelősöket, ám szeptembertől a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum keretén belül szociális munkások látják majd el ezt a feladatot. Nagyon hiányzott a rendszeres intézményi visszajelzés. Bár az elmúlt években számszerűen nem emelkedett ugyan a gyermekvédelmi esetek száma, ám ez közel sem azt jelenti, hogy javult volna a helyzet. Jelenleg 120 védelemre szoruló kispesti gyerekről gondoskodnak a szakemberek – tette hozzá az alpolgármester.

Arról is döntött a testület, hogy a Székelyország Tündérkertje Egyesület által bérbe vett Szabó Ervin u. 39-41. szám alatti ingatlanokon az egyesület részére vásárok rendezéséhez szükséges területhasználati hozzájárulást – a bérleti jogviszony fennállása alatt – kereskedelmi tevékenysége végzéséhez megadja.

Alapítványok pályázati támogatásáról is határoztak a képviselők: civil szervezetek működési támogatására, nyári táborozás támogatására, valamint egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenység támogatására 16 alapítvány 28 pályázatot nyújtott be. Ezeken kívül egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, 200 ezer forintot szavazott meg a testület az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak, 2 millió forintot a Kispesti Tudásház Közalapítványnak, illetve – a tavalyi évről szóló beszámoló elfogadása után – 4 millió forintot a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványnak. A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 10 millió forint támogatást kapott.

Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról is döntött a képviselő-testület. Ennek megalakításáról kormányhatározat rendelkezik. Vinczek György alpolgármester hozzászólásában elmondta, az új. 9 fő alaptagból álló konzultációs testület jön létre Kispesten, amelynek szeptember 30-ig kell összeülnie, Akkor működik jól, ha nyitottan működik, minél szélesebb körben fogad be civil szervezeteket, bárki csatlakozhat munkájához – fogalmazott.

Elfogadta a testület a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 2017. október 1. és 2018. március 31. közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.

Pályázatot nyújt be május 3-ig az önkormányzat a Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című felhívására, belterületi utak, járdák felújítására. Sikeres pályázat esetén ötvenszázalékos önrész mellett 50 millió forint nyerhető el. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda a Báthory utca 700 méteres szakaszán az útburkolat kopórétegének cseréjét, a Petur utca részleges utcarekonstrukcióját (az Ady Endre út és a Hársfavirág tér között), valamint a Madách utca teljes utcarekonstrukcióját (az Álmos utca és a Baross utca között) javasolta fedezni pályázati forrásból.


Bejegyzés: - Gajda - Június 29, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 18, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 14, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 13, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 11, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Május 10, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Április 21, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Április 20, 2020
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva